Skip to main content

MRDM slaagt glansrijk voor halfjaarlijkse her-audit

MRDM slaagt glansrijk voor halfjaarlijkse her-audit

Op woensdag 24 februari jl. heeft MRDM (Medical Research Data Management) de halfjaarlijkse her-audit gehad. MRDM ondersteunt ziekenhuizen in de rol van bewerker bij het beheren en managen van hun data. MRDM is preferred partner van DICA en verzorgt de registratiesystemen en datamanagementdiensten voor alle landelijke DICA-registraties.

Net zoals bij voorgaande audits was de auditor onder de indruk van hetgeen MRDM heeft laten zien op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Hiermee heeft MRDM bewezen dat het de NEN 7510 en ISO 27001 certificering waard is. 

MRDM wordt twee keer per jaar extern ge-audit om te zien of de juiste maatregelen zijn genomen om risico’s tot het lekken van data tot het absolute minimum te beperken.

DICA moedigt MRDM aan om haar hoge niveau vast te houden en feliciteert MRDM met het behaalde resultaat.