Skip to main content

Presentatie DLCA tijdens het Multidisciplinair Longkankersymposium Nijmegen

Vandaag spreekt Naomi Beck, arts-onderzoeker DLCA (Dutch Lung Cancer Audit), op het 8e Multidisciplinair Longkankersymposium Nijmegen. Het “Multidisciplinair Longkankersymposium Nijmegen” is een wetenschappelijke bijeenkomst gericht op de behandeling van thorax-long pathologie. Vooraanstaande sprekers belichten ieder een aspect rond een thema. Voor het symposium van vandaag is dit: “Raakvlakken in de zorgketen”.

Kwaliteitsevaluatie en transparantie van uitkomsten krijgen een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg. DICA houdt zich hier dagelijks mee bezig. Een belangrijke vraag is of je resultaten van ziekenhuizen ‘zomaar’ met elkaar mag vergelijken. Zijn er op voorhand al bepaalde patiëntgroepen aan te wijzen met bijvoorbeeld een grotere kans op slechte uitkomsten na behandeling, waardoor de vergelijking beïnvloed wordt?

Naomi Beck is als arts-onderzoeker betrokken bij de DLCA - de kwaliteitsregistratie over longkanker. Zij gaat vandaag dieper op dit vraagstuk in, specifiek voor patiënten die geopereerd worden vanwege longkanker. Onder de titel “Risicostratificatie in de longkanker chirurgie” gaat zij hiernaast ook dieper in op de andere mogelijkheid van ‘risico stratificatie’; predictie modellen.