Skip to main content

De verhouding tussen kwaliteit en kosten in darmkankerchirurgie

Nederland staat qua gezondheidssysteem sinds 2008 onafgebroken op nummer één in de European Health Consumer Index, een index gericht op het vergelijken van Europese gezondheidszorgsystemen. De keerzijde van de medaille is dat het Nederlandse systeem ook wordt gezien als een van de duurste van Europa. Om te bepalen waar en/of welke zorg doelmatig wordt uitgevoerd, is het bijhouden en analyseren van betrouwbare sturingsinformatie essentieel. Dit is ook een van de pijlers binnen Value-Based Health Care, waar gekeken wordt naar het optimaliseren van ‘uitkomsten voor de patiënt die er toe doen’ afgezet tegen ‘zo laag mogelijke kosten’.

Naast klinische uitkomsten is er gekeken naar de financiële gevolgen. Hiervoor zijn data uit de Dutch Colo Rectal Audit (DCRA, voormalig DSCA), de darmkankerregistratie, gebruikt. 

Lees verder vanaf pagina 9 in Medidact Oncologie