Skip to main content

Leonie van der Werf wint DICA kwaliteitsprijs 2019

Tijdens het DICA jaarcongres is de winnaar van de DICA kwaliteitsprijs 2019 bekend gemaakt. Leonie van der Werf won deze prijs voor haar onderzoek naar Textbook Outcome bij slokdarm- of maagresectie. In haar twee minuten-durende pitch verkondigde Van der Werf dat Textbook Outcome niet slechts iets zegt over complicaties, maar ook over het gehele zorgproces. Op basis van onderzoek kwam Van der Werf tot de conclusie dat Textbook Outcome geassocieerd is met overleving. Ze stelde het volgende: “feitelijk is het de ultieme uitkomstmaat.”


De overige twee pitches werden gehouden door Fieke Hoeijmakers en Jaap Tolk. Hoeijmakers ging daarbij dieper in op persisterende luchtlekkage na longchirurgie voor verwijdering van een longtumor. Het frequente gebruik van een drain om de weglekkende lucht af te voeren leidt in een aantal gevallen tot verlengde ziekenhuisopname en complicaties. Ziekenhuizen variëren onderling sterk met betrekking tot dit punt. Op basis van haar onderzoek kwam Hoeijmakers tot de conclusie dat het direct toepassen van een waterslot effectiever blijkt dan een zuigdrainage.


Tot slot stelde Tolk in zijn pitch dat een op de vijf patiënten niet tevreden is over het resultaat van een totale knieprothese, een ingreep die 30.000 keer per jaar wordt uitgevoerd. Naar aanleiding van deze resultaten stelde Tolk voor om de data van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) in kaart te brengen als basis voor een risicoprofiel voor de individuele patiënt. Op deze manier kunnen de verwachtingen van de patiënt beter worden gemanaged en wordt geïndividualiseerd verwachtingsmanagement mogelijk gemaakt.