Skip to main content

PALGA-koppeling: financiering, uitbreiding en verdere doorontwikkeling in 2021

Voor drie DICA-registraties (DCRA, DGEA en DUCA) bestaat een koppeling met pathologiedata van Stichting PALGA. Met de koppeling worden pathologievariabelen in de registraties geautomatiseerd en gestructureerd gevuld (zie ook: Werkwijze PALGA-koppeling). Dit verbetert de kwaliteit van data zonder aanvullende registratielast. Per 1 januari 2021 wordt dit verder doorontwikkeld en uitgebreid.

Centrale financiering vanuit DICA en ZN voor PALGA-koppeling

Per 1 januari 2021 financieren DICA en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de kosten voor het gebruik van Pathologie-Connect. De kosten voor ziekenhuizen komen daarmee te vervallen.

Maakt uw ziekenhuis al gebruik van een PALGA-koppeling? 

  • Per 1 januari 2021 vervallen de Pathologie-Connect kosten van € 600,- per protocol;
  • De huidige service- en procesafspraken binnen het Pathologie-Connect contract blijven bestaan.

Maakt uw zorginstelling nog geen gebruik van een PALGA-koppeling?

  • Een zorginstelling dient zich bij betreffende pathologielaboratorium aan te melden voor de PALGA-koppeling. 
  • Per 1 januari 2021 gelden er geen abonnementskosten voor het gebruik van de Pathologie-Connect PALGA-koppeling. 

Doorontwikkeling PALGA-koppeling: DCRA, DGEA en DUCA

Vanaf registratiejaar 2021 wordt de PALGA-koppeling voor de DCRA-, DGEA- en DUCA-registratie doorontwikkeld. Het doel is om de huidige koppeling te optimaliseren. De optimalisatie betreft onder andere de inrichting van een PALGA-pathologiemodule. U hoeft de module voorlopig niet te gebruiken en zorginstellingen hoeven geen aanvullende data hiervoor aan te leveren.

Let op: Voor het registratiejaar 2021 blijft de huidige data-aanlevering van toepassing. Lees hier meer.

De PALGA-pathologiemodule wordt toegevoegd aan de DCRA, DGEA en DUCA. Indien PALGA-data beschikbaar zijn, zal de module automatisch gevuld worden (prefill). De module verschijnt onder de naam ‘pathologie variabelen uit PALGA’ in Survey. Als er geen PALGA-data beschikbaar zijn, zal de module ook niet zichtbaar zijn in Survey. 

Bij beschikbaarheid van PALGA-data, kunt u vanaf 2021 de PALGA-pathologiemodule alvast inzien. Het is alleen niet mogelijk om handmatig pathologiedata te wijzigen in de PALGA-pathologiemodule. Wijzigingen en correcties dienen aangegeven te worden bij de bron (PALGA) en worden vervolgens via de koppeling automatisch in de registratie doorgevoerd. 

Uitbreiding PALGA-koppeling van drie naar elf DICA-registraties

In juli 2020 zijn DICA en MRDM gestart met een verkennend onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van de PALGA-koppeling naar acht oncologische DICA-registraties. Het doel hiervan is om de pathologievariabelen in de registraties geautomatiseerd en gestructureerd te vullen. Het gaat om de volgende registraties: NBCA, DMTR, DHNA, DLCA-S, DLCA-L, DLCA-R, DPCA en DGOA.

Aan deze acht registraties zijn, tenzij reeds aanwezig, variabelen toegevoegd om de koppeling tussen PALGA-data en DICA-data mogelijk te maken. Deze variabelen zijn per registratiejaar 2021 verplicht gesteld en dienen aangeleverd te worden. 

Onderdeel van de PALGA-koppeling is de ontwikkeling van een PALGA-pathologiemodule. Gedurende de uitbreiding van de PALGA-koppeling zal de PALGA-pathologiemodule voor de betreffende registraties niet zichtbaar zijn in Survey. 

Tijdslijn

De doorontwikkeling van de PALGA-koppeling  (voor DCRA, DGEA en DUCA) wordt vanaf 2021 gefaseerd uitgevoerd. Gedurende registratiejaar 2021 zal de huidige aanlevering van pathologiedata van toepassing blijven. Voor de DCRA, DGEA en DUCA is dit per batch, handmatig of via de huidige PALGA-koppeling. 

Voor de uitbreiding van de PALGA-koppeling naar acht registraties zal na ontwikkeling en validatie van de koppeling, de wetenschappelijke commissie van de kwaliteitsregistratie de beslissing nemen over al dan niet zichtbaar maken van een PALGA-pathologiemodule in Survey. Gedurende de validatieperiode (registratiejaar 2021) zal de huidige aanlevering van pathologiedata, per batch of handmatig, van toepassing blijven.

 

Over de PALGA-koppeling

Stichting PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) en MRDM hebben reeds voor drie kwaliteitsregistraties (DCRA (darmkanker), DGEA (darmcoloscopieën) en DUCA (maag- en slokdarmkanker) een PALGA-koppeling ontwikkeld. De koppeling zorgt dat pathologiegegevens vanuit het pathologielaboratorium eenvoudig overgenomen worden in een kwaliteitsregistratie.

Werkwijze PALGA-koppeling

Pathologiegegevens worden rechtstreeks bij MRDM aangeleverd door DT Healthcare Solutions, de dataverwerker van Stichting PALGA. Dit betekent dat er geen aanpassing nodig is aan uw EPD. Bovendien maakt het niet uit welk aanlevermethode uw zorginstelling hanteert voor de betreffende registratie. PALGA bespreekt met de ziekenhuizen hoe de gegevens doorgestuurd worden voor gebruik in de DICA-registraties. 

Zowel bij handmatige invoer (via Survey) als geautomatiseerde batch-aanlevering kunnen gestructureerde pathologiegegevens worden gekoppeld. Wanneer de PALGA-koppeling gevalideerd is, worden de gekoppelde gegevens zichtbaar in Survey. De PALGA-gegevens worden vervolgens met de uitlevering van een databestand (op aanvraag) meegeleverd.

Koppeling vindt plaats op basis van BSN, geboortedatum, PA-nummer en het landelijke laboratorium nummer. Deze moeten door zorginstellingen worden ingevuld in de registratie. Vervolgens worden de bijbehorende pathologiegegevens eens per week gekoppeld en zichtbaar in de registratie. 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de MRDM-servicedesk: servicedesk@mrdm.nl of telefonisch via 088 - 5700 030 (bereikbaar op werkdagen van 9:00-17:00 uur).