Skip to main content

Centrale financiering DICA en ZN voor ‘Koppelingen 2020-2021’

Verhogen kwaliteit van data en verminderen van registratielast met DICA/MRDM-programma Koppelingen 2020-2021

 

In 2020 is het programma ‘Koppelingen 2020-2021’ door DICA en MRDM opgezet met als doel: het verhogen van de kwaliteit van DICA-data en het verlagen van de registratielast. Vanaf 2021 worden alle onderdelen uit het programma gefinancierd door DICA en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Voor zorginstellingen betekent dit dat het programma een kostenverlaging met zich meebrengt. Nieuwe onderdelen binnen de scope van het programma worden gefinancierd door DICA en ZN.

De koppelingen die binnen het programma vallen zijn: pathologie (PALGA), endoscopie (RVC, Olympus en Chipsoft), mortaliteit (Vektis), uploadmodule bestralingsplannen (radiotherapie) en heupfractuur/gewichtsprothesen (DHFA-LROI).

Technische verbeteringen en uitbreidingen

Naast de centrale financiering worden binnen het programma een paar onderdelen technisch verbeterd. Zo wordt de PALGA-koppeling (pathologiedata) in 2021 doorontwikkeld en uitgebreid naar acht andere registraties. Ook de koppeling met RVC, Olympus en Chipsoft ten behoeve van endoscopiedata worden de komende tijd verbeterd.

Meer weten?

  • Lees hier meer over PALGA-koppeling (pathologie)
  • Lees hier meer over Koppeling met RVC, Olympus en Chipsoft (endoscopie)
  • Lees hier meer over Uploadmodule bestralingsplannen (radiotherapie)
  • Lees hier meer over LROI-koppeling (heupfractuur/gewichtsprothesen)