Skip to main content

Patientfeedback en DICA: hoe zit dat?

Sinds 2013 worden naast klinische uitkomsten van zorg, ook door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs) en -ervaringen (PREMs) geregistreerd. Dit levert belangrijke informatie op, omdat de mening van zorgprofessionals en patiënten over de uitkomsten van zorg van elkaar kunnen verschillen. Zo kan een chirurg een operatie als geslaagd beschouwen, terwijl de patiënt na afloop pijn ervaart of een negatief zelfbeeld ontwikkelt.

DICA-registratie

Start patientfeedback

PROMs

PREMs

Darmkanker (DSCA)  

2013

Ja

Ja

Spinale chirurgie (DSSR)

2014

Ja

Nee

Melanoom (DMTR)

2014

Ja

Nee

Behandeling Parkinson (DPIA)

2014

Ja

Ja

Bariatrische chirurgie (DATO)

2015

Ja

Nee

Gynaecologische oncologie (DGOA)

2015

Ja

Ja

Perifeer arterieel vaatlijden (DAPA)

2016

Ja

Ja

Borstkanker (NBCA)

2016

Ja

Ja

Hoofd-Hals tumoren (DHNA)

2017

Ja

Ja

Figuur 1: Overzicht DICA-registraties met patientfeedback

Ziekenhuizen meten al regelmatig patientfeedback als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Als aanvulling hierop voert DICA met de resultaten een landelijke benchmark uit en koppelt deze terug via MijnDICA. Doordat deze informatie verzameld wordt als onderdeel van een aantal bestaande klinische registraties bij dezelfde patiëntengroepen, maakt DICA een koppeling van de klinische en patientfeedback gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bij patiënten in verschillende ziektestadia onderzocht of wordt de effectiviteit van verschillende behandelingen vergeleken. Hierdoor ontstaat er een integraal beeld van de kwaliteit van zorg vanuit professional- en patiënt perspectief.

Taskforces Patienfeedback
Bij de keuze voor het gebruik van een vragenlijst of bepaling van een meetmoment, is er specifiek aandacht voor de bruikbaarheid door de professional en de haalbaarheid voor de patiënt. Deze keuzes worden gemaakt door Taskforces waarin onder andere de wetenschappelijke commissie van de registratie en de patiëntenvereniging vertegenwoordigd zijn. DICA faciliteert de audits door werknemers met aandoening-specifieke en methodologische kennis in te zetten. De gegevens worden geregistreerd via de bestaande infrastructuur waarna zij op ziekenhuis en landelijk niveau worden teruggekoppeld.

Value-Based Health Care
Het gedachtegoed van Value-Based Health Care neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de zorg in Nederland, maar ook internationaal. Met het integreren van klinische en patientfeedback gegevens wordt er bij DICA een belangrijke stap gezet in het realiseren van optimale waarde van zorg voor de patiënt.

Uitdagingen
Een grote uitdaging bij een patientfeedback-registratie is de implementatie van de meting binnen de ziekenhuizen. Wie is er hoofdverantwoordelijk voor het uitrollen van een nieuwe registratie? Wie nodigt de patiënt uit om deel te nemen aan de vragenlijst? Met wie worden de resultaten besproken? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is in 2016 de DICA-patientfeedbackraad opgericht. In deze registratie-brede raad wordt aan overkoepelende uitdagingen op het gebied van patientfeedback gewerkt. Naast medisch specialisten zijn in de patientfeedbackraad ook verpleegkundigen en patiënten vertegenwoordigd.

Eerdergenoemde uitdagingen worden ook in diverse projecten onder de loep genomen. Lopende projecten betreffen het creëren van een overzicht van best practices, een literatuur review naar de toegevoegde waarde van patientfeedback voor kwaliteitsverbetering en het komen tot een blauwdruk voor de implementatie van patientfeedback metingen in ziekenhuizen.

Bron: DICA-jaarrapportage 2016 (alle artikelen)

Lees meer over Patientfeedback bij DICA.