Skip to main content

Jaarverslag DBIR 2020

Jaarverslag DBIR: patiëntveiligheid centraal in het onafhankelijk kwaliteitsregister voor borstimplantaten
 

Nederlandse database bevat kwaliteitsinformatie over meer dan 55.000 patiënten, 59.000 procedures en 120.000 implantaten

 

In 2020 registreerden 100% van de ziekenhuizen en 94% van de privéklinieken in Nederland gegevens in de Dutch Breast Implant Registry (DBIR). Inmiddels staan er meer dan 55.000 patiënten, 59.000 procedures en 120.000 borstimplantaten in de DBIR geregistreerd. Dit blijkt uit het jaarverslag van de DBIR. Deze wordt vandaag gepresenteerd. Dr. Hinne Rakhorst, plastisch chirurg en voorzitter van de wetenschappelijke commissie DBIR: “De impact van dit unieke systeem is van grote waarde voor de patiëntveiligheid. Dat is hier in Nederland van belang, maar eveneens in de rest van de wereld. In de komende 4 jaar werken we hard samen met internationale partners om wereldwijd 1 miljoen implantaten met elkaar te kunnen vergelijken. Een grote, belangrijke uitdaging.”

 

In Nederland registreren vrijwel alle plastisch chirurgen hun operaties met borstimplantaten in de DBIR, één van de 22 kwaliteitsregistraties die worden gefaciliteerd door de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). DBIR is uniek in de wereld, omdat in geen ander land de dekking van borstimplantatenregistratie zo groot als in Nederland. De veiligheid van de patiënt staat centraal in de DBIR. Het register maakt het mogelijk om zowel de kwaliteit van de zorg als de kwaliteit van de borstimplantaten te monitoren. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van borstimplantaatchirurgie en op den duur ook aan de vermindering van bijwerkingen van borstimplantaten. Ook maakt de DBIR het mogelijk om patiënten te traceren in het geval van een terugroepactie.

 

Internationale samenwerking

Om de registratie en de jaarverslagen wereldwijd te verbeteren blijft intensieve samenwerking met internationale partners van groot belang. Al sinds 2019 wordt er gewerkt aan een uitdagend project: het eerste internationale jaarverslag. Het doel is om deze binnen 4 jaar te publiceren met kwaliteitsinformatie over 1 miljoen borstprothesen uit verschillende landen. Een grote uitdaging voor de DBIR en partners. In het afgelopen jaar is het al gelukt om de internationale gegevens over meer dan 200.000 borstimplantaten met elkaar te vergelijken. De Nederlandse DBIR werkt met samen met vergelijkbare registraties uit Australië, Zweden en de Verenigde Staten.

 

Onafhankelijke gegevens

Het gesprek over de veiligheid van borstimplantaten is van groot belang, zowel in de spreekkamer als in de samenleving. Patiënten en media laten zien dat er behoefte is aan onafhankelijke en betrouwbare gegevens die weergeven wat er werkelijk gebeurt met implanteerbare medische hulpmiddelen zoals borstprothesen. DBIR is onafhankelijk van de industrie en wordt gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland en uit eigen bijdrage van vrouwen die een cosmetische borstvergroting ondergaan. De kwaliteit en onafhankelijke aard van de gegevens uit de DBIR zijn van grote waarde in het publieke debat. Sinds 2020 zijn de DBIR-gegevens, met ondersteuning door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de NIVEL (zorgregistraties eerste lijn) gekoppeld. Dit maakt het mogelijk nader te onderzoeken of borstimplantaten lichamelijke klachten kunnen veroorzaken en hoe vaak het voorkomt.

 

Over DBIR
DBIR staat voor Dutch Breast Implant Registry en registreert de toepassing van borstimplantaten en de resultaten van borstimplantaatchirurgie in Nederland. De DBIR vormt zowel een implantatenregister als een systeem voor kwaliteitsmetingen. De DBIR voldoet aan de Europese en Nederlandse privacyrichtlijnen.
De registratie is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en wordt gefaciliteerd door de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Sinds de start in 2015 worden zowel borstimplantaten als de uitkomsten van borstimplantaatchirurgie in deze landelijke registratie vastgelegd.
De ambitie van DICA en de DBIR is om de kwaliteitsregistratie verder te ontwikkelen ter ondersteuning van uitkomstgerichte zorg en koppeling met de borstkankerregistratie NABON Breast Cancer Audit (NBCA) te verkennen.

Meer informatie: https://dica.nl/dbir/home

Bekijk het DBIR jaarrapport 2020