Skip to main content

Aan het woord over samenwerking met DICA…

Wat is voor X-IS de belangrijkste ambitie voor een verdere kwaliteitsverbetering van de medisch specialistische zorg in NL (of internationaal)?
‘Vanuit de Value-Based Health Care theorie is het essentieel om klinische kwaliteit, PROMs en kosten te combineren om zo inzicht te geven in de waarde van zorg aan medische teams. De combinatie van klinische kwaliteit en kosten hebben we inmiddels voor ruim 15 ziektebeelden in kaart gebracht. We werken momenteel aan de eerste pilots voor het toevoegen van PROMs aan deze vergelijking. Onze ambitie en een van de belangrijkste stappen om in Nederland te maken is het nationaal vergelijken en verbeteren op kwaliteit en kosten. Daarnaast is ook de internationale vergelijking voor bepaalde ziektebeelden zeer relevant, hiervoor worden inmiddels ook de eerste stappen ondernomen i.s.m. met o.a. Frankrijk en Zweden.’

Hoe werkt X-IS aan dit doel en hoe is de samenwerking met DICA?
‘X-IS geeft ziekenhuizen inzicht in de waarde van zorg en helpt ziekenhuizen zo kwaliteit te verbeteren en kosten te verlagen. Daartoe combineren we klinische informatie  verzameld door DICA met financiële informatie van ziekenhuizen (uiteraard alleen na toestemming van het ziekenhuis). Daarnaast hebben we bijgedragen aan de Dutch Value-Based Health Care studie van Johannes Govaert (voormalig arts-onderzoeker bij DICA); een wetenschappelijk promotieonderzoek naar de relatie tussen kwaliteit en kosten rond de Nederlandse darmkankerchirurgie. In samenwerking met DICA hebben we DICA Spotlight ontwikkeld: een snelle en persoonlijke terugkoppeling op prestaties uit de DICA-registraties. Hierbij krijgen ziekenhuizen maandelijks een bericht over de voortgang op de belangrijkste indicatoren en afwijkingen t.o.v. het landelijk gemiddelde. Op deze manier helpen we ziekenhuizen de resultaten te interpreteren en aan te wijzen waar ruimte voor verbetering is.’

Welke boodschap zou je DICA willen meegeven?
‘De voorbeelden van verbetering van zorg met DICA-registraties zijn duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de daling van complicaties en mortaliteit voor darm-, maag-, slokdarm- en borstkanker. Daarnaast zien we in ziekenhuizen nog veel onbenut verbeterpotentieel, ook op belangrijke uitkomsten als gecompliceerd beloop. Wij denken dat de resultaten nog sterker verbeteren wanneer we medische teams nog beter helpen hun eigen data te interpreteren en te leren van andere ziekenhuizen. Daarnaast zien wij voor DICA veel kansen in internationale samenwerking door aansluiting bij ICHOM en het verrijken/ verbreden van de mogelijkheden tot vergelijken.’

Lees meer over X-IS: http://www.x-is.eu/