Skip to main content

Interventieradiologen sluiten zich aan bij de DHBA

Uitbreiding DHBA met registratie ablaties en lange-termijn uitkomsten
Percutane ablatie is recent door het Zorginstutuut Nederland erkend als effectieve behandeling van niet-resectabele colorectale levermetastasen (Standpunt thermale ablatie bij colorectale levermetastasen). De interventieradiologen hebben gekozen om zich aan te sluiten bij de Dutch Hepato Bilary Audit (DHBA) om de kwaliteit van deze behandeling inzichtelijk te maken.

Een multidisciplinaire audit
Een gezamenlijke audit geeft inzicht in de kwaliteit van de behandeling van patiënten met levertumoren. Hierbij kan de afzonderlijke kwaliteit van de interventies worden geëvalueerd. Tevens is het een startpunt om met uniek geregistreerde gegevens gezamenlijke relevante klinische uitkomst onderzoek te doen. Om deze kwaliteit optimaal te kunnen evalueren zijn lange termijn uitkomsten minstens zo belangrijk als de huidig geregistreerde dertig dagen morbiditeit en mortaliteit.

Uitbreiding audit
Om deze uitbreiding mogelijk te maken is er vanuit de Nederlandse Vereniging van Radiologie een SKMS-subsidie aangevraagd welke afgelopen zomer is gehonoreerd. Momenteel wordt gewerkt aan deze uitbreiding van de DHBA. Vandaag werd op de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Vereniging van Interventieradiologen de registratie voor percutane ablaties gepresenteerd. Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om interventieradiologie te registreren in de DHBA.