Skip to main content

Verplichte en vrijwillige indicatoren per DICA-registratie

Op de jaarlijkse indicatorendagen stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. Zo ontstaat de totale indicatorenset die beschikbaar wordt gesteld via het Transparantieportaal. Een groot deel van deze indicatoren wordt wettelijk verplicht gesteld door Zorginstituut Nederland. Voor de overige indicatoren beslist het ziekenhuis zelf of ze doorgeleverd worden aan de externe partijen.

Het bijgevoegde document geeft een overzicht van de verplichte en vrijwillige indicatoren per DICA-registratie over het registratiejaar 2016. Het document is ook te vinden op de pagina 'transparantieportaal'