Skip to main content

DICA indicatoren 2017 beschikbaar op MijnDICA

Alle indicatorenrapportages met de 2017 definities zijn beschikbaar op MijnDICA. Dit betekent dat de indicatoren zoals deze door geleverd worden in het Transparantieportaal te zien zijn. In de meest rechter kolom in de indicatorenrapportage is aangegeven of de indicator naar het Transparantieportaal gaat: Nee, Verplicht of Vrijwillig. Deze verplichte en vrijwillige indicatoren zullen uiterlijk 5 januari in de Transparantieportaal rapportages op MijnDICA te zien zijn. 

Hoe de indicatoren berekend worden kunt u terugvinden in de rekenregels, bij het detailoverzicht. Sinds dit jaar zijn ook technische rekenregels toegevoegd aan de bestaande rekenregels in het detailoverzicht. Meer informatie over waar de rekenregels staan en hoe de rekenregels zijn opgebouwd vindt u hier.

De berekeningen van de indicatoren worden met grote zorg bedacht en gecontroleerd. Echter kan het voorkomen dat er een tussentijdse wijziging nodig is. Deze wijzigingen kunt u terugvinden in het logboek, deze wordt uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat de gewijzigde aantallen zichtbaar zijn op MijnDICA bijgewerkt.