Skip to main content

DICA berekent een deel van de IGZ-indicatoren

Jaarlijks stelt IGZ hun Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen op. Doordat DICA een aantal indicatoren ook met data uit haar kwaliteitsregistraties kan berekenen en om administratieve lasten te verlagen, berekent DICA hiervoor indicatoren die we via MRDM doorleveren aan IGZ. Het betreft niet alle indicatoren die IGZ uitvraagt. Data voor de overige indicatoren van IGZ moeten ziekenhuizen zelf aanleveren.

Bekijk het bijgevoegde document met IGZ-indicatoren die DICA berekent.

In de toekomst streven wij ernaar om de indicatoren met IGZ nog beter op elkaar af te stemmen.