Skip to main content

Harmonisatie van patiëntgegevens kwaliteitsregistraties gerealiseerd

We zetten met de harmonisatie van patiëntgegevens een stap in de richting van een centrale patiëntentabel en het patiëntcentered kunnen registreren. Door items uniform uit te vragen, kunnen we informatiestromen beter structureren en de kans op fouten minimaliseren. Door items te harmoniseren willen wij tevens bijdragen aan het verlichten van de registratielast. We voldoen hiermee aan de wens vanuit zorginstellingen om meer eenheid tussen DICA-registraties te creëren. Door hergebruik van vergelijkbare elementen wordt automatiseren makkelijker en worden EPD-specialisten in staat gesteld te focussen op betekenisvolle variatie in de datasets.

Patiëntgegevens synchroon
In samenwerking met MRDM, databewerker van DICA, startte het harmonisatietraject in augustus 2017. Per 1 januari 2018 zijn patiëntgegevens voor de DICA-kwaliteitsregistraties synchroon met elkaar. Dit betekent voor de registraties op het gebied van patiëntgegevens dezelfde:

  1. Variabelnamen en –labels
  2. Helpteksten
  3. Optie-set waarden

Een aantal registraties kennen een andere jaarcyclus dan van januari tot december. Bij die registraties, respectievelijk de DMTR, DBIR en NBCA, heeft de jaarlijkse update reeds plaatsgevonden. We houden rekening met eventuele nadelige situaties die kunnen optreden wanneer we updates gedurende het jaar doorvoeren. Om die reden nemen we deze drie registraties niet mee in de synchronisatie. Registraties die dit jaar geen update kennen, worden bij de volgende update geharmoniseerd.

Volgende stap in harmonisatie registraties
Het streven is om registraties ook te harmoniseren op andere categorieën. Daarin nemen we ook graag de bestaande coderingen in ziekenhuizen mee. De eerstvolgende stap is daarom het in kaart brengen van de mogelijkheden op dit gebied en daaruit volgend het creëren van een actieplan voor de volgende harmonisatiefase. Begin 2018 verwachten wij de scope voor het aankomende jaar helder te hebben.