Skip to main content

DICA feliciteert de BHN, NCDR en Meetbaar Beter met hun fusie tot één Nederlandse Hartregistratie

De fusie van de BHN, NCDR en Meetbaar Beter tot één Nederlandse Hartregistratie resulteert in een unieke hartregistratie die in de toekomst vrijwel alle hartaandoeningen en behandelopties zal omvatten. Door de samenvoeging van de drie partijen is er een unieke organisatie ontstaan die zowel nationaal als internationaal mooie ambities waar kan maken, zo werd vorige week gedeeld tijdens het 1e NHR-symposium waar ook DICA een sprekersbijdrage leverde. DICA juicht de verbeteringen in uitkomsten toe die door dergelijke hoogwaardige kwaliteitsregistraties worden gerealiseerd.

Voordelen van fusie voor zorginstellingen
Door de fusie raakt het versnipperd landschap van kwaliteitsregistraties overzichtelijker. Zorginstellingen plukken hier de vruchten van doordat er een gereduceerd aantal platforms ontstaat om data aan te leveren. Daarnaast creëert het meer mogelijkheden voor technische koppelingen welke beide leiden tot minder registratielast.

DICA ziet mogelijkheden om in de toekomst een prettige samenwerking met de NHR aan te gaan om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken en wenst hen veel succes met het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten die een hartinterventie of –operatie moeten ondergaan.