Skip to main content

We kijken terug op een zeer geslaagd DICA congres 2018

Op donderdag 21 juni vond het DICA congres 2018 plaats. Dit jaar met het thema 'DICA Verbetert'. 50 sprekers verzorgden plenaire en keuzesessies gericht op de 3 thema's: Van data naar verbetering in de praktijk, Cultuurverandering en Innovatie. We kijken terug op een zeer geslaagde dag en bedanken alle sprekers en deelnemers voor hun inzet. 

Verslagen van de sessies (door verslaggever Frank van Wijck) en foto's van de dag (Bonte Fotografie) zijn te vinden op de DICA congreswebsite.