Skip to main content

Financiering DSSR gestaakt

De financiering van de registratie voor wervelkolomchirurgie (DSSR) wordt binnenkort gestaakt. Het stopzetten van de financiering voor de DSSR betekent dat de reguliere dienstverlening van DICA wordt beëindigd. Vanaf dat moment kunnen er geen nieuwe gegevens meer worden aangeleverd en stopt de terugkoppeling van actuele gegevens via het Codman Dashboard.

Dit besluit heeft geen invloed op het Transparantieportaal 2020. Dat zal zoals gepland doorgang vinden. DICA is volledig gecommitteerd om dit naar behoren af te ronden zodat ziekenhuizen kunnen voldoen aan hun verplichtingen naar het Zorginstituut en inzage hebben in de kwaliteit van de geleverde zorg over 2020.

Alle deelnemende zorginstellingen zijn per brief geïnformeerd. Veelgestelde vragen kunt u hier terugvinden.