Skip to main content

Patiëntgerichte uitkomsten: Failure to cure

Patiëntgerichte uitkomsten: Failure to cure

Kwaliteitsverbetering begint bij het meten van de uitkomsten van zorg. Dit jaar is een nieuwe uitkomstmaat verschenen: ‘failure to cure’. Dit geeft de kans weer dat een operatie niet succesvol verloopt. Dit zegt niet alleen iets over de kwaliteit van de operatie maar ook over de preoperatieve zorg en keuzes. Daarom is dit een belangrijke maatstaf voor zowel de patiënt als de arts.

Momenteel wordt onderzocht of failure to cure gebruikt kan worden als kwaliteitsindicator binnen de DUCA (slokdarm- en maagkanker). In dit geval gaat het dan om het percentage patiënten bij wie het niet is gelukt om een in-opzet curatieve resectie te verrichten terwijl dat wel de intentie was. Een onlangs verschenen artikel van arts-onderzoeker Daan M. Voeten et al., geschreven namens de DUCA, omschrijft hoe failure to cure als uitkomstmaat toegepast kan worden. Dit is de eerste keer dat binnen de internationale literatuur hier aandacht aan wordt besteed. 

De meeste uitkomstmaten focussen zich op de uitkomsten van chirurgie en niet op de selectie van chirurgische kandidaten. Een strenge selectie van kandidaten zal mogelijk leiden tot betere uitkomsten maar mogelijk ook tot onderbehandeling. Failure to cure zegt iets over dit selectieproces. Voor slokdarm- en maagkanker wordt dit gedefinieerd als: tijdens de operatie afzien van tumorresectie vanwege de uitgebreidheid van de tumor, irradicale resectie of postoperatieve mortaliteit.

Het artikel laat zien dat er in Nederland praktijkvariatie bestaat in het voorkomen van failure to cure tussen ziekenhuizen. Tevens laat het onderzoek zien dat deze nieuwe uitkomstmaat gebruikt kan worden voor ziekenhuisvergelijking binnen nationale audits. Kwaliteitsregistraties zijn van belang voor het monitoren en verbeteren van de medisch inhoudelijke kant en kunnen daarmee ongewenste praktijkvariatie vermijden.

Verder onderzoek is nodig om inzichtelijk te maken waar de verschillen in failure to cure vandaan komen en waar het potentieel ligt tot verbetering. Failure to cure is mogelijk ook een waardevolle uitkomstmaat voor andere (oncologische) chirurgische audits. Vervolgonderzoek moet dit uitwijzen.

Wilt u hier meer over lezen? Het artikel kunt u hier terugvinden.