Skip to main content

Toegenomen aantal maag- en slokdarmresecties per ziekenhuis

Voor de oncologische slokdarm- en maagchirurgie worden in het SONCOS normeringsrapport[1] de volgende voorwaarden gesteld:

Per jaar, per locatie, worden tenminste 20 slokdarmresecties voor slokdarmcarcinoom verricht en, per jaar, per locatie, worden tenminste 20 maagresecties voor maagcarcinoom verricht.’

Bij de introductie van de DUCA in 2011 werden in slechts 3% van de ziekenhuizen waar maagchirurgie werd uitgevoerd, meer dan 20 maagresecties (voor maagcarcinoom) verricht. In 50% van de ziekenhuizen waar slokdarmchirurgie werd uitgevoerd werden meer dan 20 slokdarmresecties (voor slokdarmcarcinoom. In het DICA jaarrapport 2014[2] werd een trend in toename van het aantal slokdarm- en maagresecties per ziekenhuis tussen 2011-2014 beschreven. In de afgelopen jaren is deze toename doorgezet (Figuur 1).

Ondanks de toename in het aantal resecties zijn er nog wel ziekenhuizen die in 2016 niet aan de volumenormen van SONCOS voldoen. In 2016 waren er 5 ziekenhuizen waarin minder dan 20 slokdarmresecties voor slokdarmcarcinoom zijn verricht en 9 ziekenhuizen waarin minder dan 20 maagresecties voor maagcarcinoom zijn verricht.

Het aantal ziekenhuizen waarin alleen slokdarmresecties of alleen maagresecties plaatsvinden, in plaats van beide typen resecties, neemt af (Figuur 2). Over het verrichten van maagchirurgie wordt in het SONCOS normeringsrapport het volgende geschreven: ‘Maagchirurgie vindt bij voorkeur plaats in centra waar ook oesophaguschirurgie wordt verricht. Indien in een zorginstelling alleen maagresecties worden uitgevoerd, moet er een vast contact zijn met een centrum dat oesophaguschirurgie uitvoert voor overleg en mogelijke verwijzing van patiënten met een tumor waarvan niet pre-operatief kan worden vastgesteld of het een oesophagus- of maagcarcinoom betreft.’

Conclusie
Ziekenhuizen waarin oncologische slokdarm- en maagchirurgie wordt verricht voldoen in toenemende mate aan de SONCOS volumenormen. Echter, in 2016 waren er nog ziekenhuizen waarbij de volumenormen van de oncologische slokdarm- en maagchirurgie niet behaald zijn. 

 

Referenties:

1.         SONCOS. Multidisciplinaire Normering Oncologische Zorg in Nederland. 2016.
2.         DICA. Annual report of the Dutch Upper gastrointestinal Cancer Audit - Dutch Institute for Clinical Auditing. 'https://dica.nl/jaarrapportage-2014/duca' 2014.