Skip to main content

PROMs- en PREMs-vragenlijsten voor patiënten met de ziekte van Parkinson ingekort

DICA heeft de lengte van vragenlijsten voor patiënten met de ziekte van Parkinson ingekort. Door statistische analyses zijn de meest relevante en meest onderscheidende vragen geselecteerd waardoor een aanzienlijk kortere, maar toch valide vragenlijst kan worden gebruikt. Begin 2018 start DICA met de verzameling, validering en analyse van deze ingekorte vragenlijsten.

Patiënten met de ziekte van Parkinson vullen vragen in over zowel de kwaliteit van leven (PROMs) als ervaringen in het zorgtraject (PREMs). De PREMs-vragenlijst is met maar liefst 75% ingekort. Voor de patiënt betekent dit een forse afname in tijdsbeslag voor het invullen van de vragenlijst. DICA verwacht een stijging in de respons en krijgt hierdoor beter zicht op de kwaliteit van zorg bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Koppeling met klinische gegevens voor kwaliteitsverbetering van zorg
In de toekomst is het mogelijk om bij een hoge respons de PROMs en PREMs te koppelen aan klinische uitkomsten van patiënten met de ziekte van Parkinson, welke geregistreerd zijn in de Dutch Parkinson’s Insight Audit (DPIA). Zo krijgen zorgverleners inzicht in de kwaliteit en een benchmark voor verdere kwaliteitsverbetering van geleverde zorg.