Skip to main content

Wereld Diabetes Dag

De nationale diabetesregistratie DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes): wat hebben we de afgelopen twee jaar bereikt?

 

Het belang van de registratie

Op Wereld Diabetes Dag staan wij extra stil bij de ziekte diabetes mellitus. Bijna overal ter wereld neemt het aantal mensen met diabetes mellitus toe. Dit is het gevolg van het stijgende aantal mensen met overgewicht en van vergrijzing van de samenleving (1). Verwacht wordt dat dit aantal blijft toenemen. Diabetes mellitus heeft een grote impact op het leven van patiënten en op de zorgkosten in Nederland. Om zo goed mogelijke zorg te kunnen blijven geven aan patiënten met diabetes mellitus, is het belangrijk om de ziekte landelijk goed in kaart te brengen. Het is op dit moment niet bekend hoeveel patiënten met diabetes mellitus er precies in Nederland zijn.

Twee jaar geleden op Wereld Diabetesdag, 14 november 2017, is de DPARD registratie gestart door stichting BIDON, een landelijk platform van diabetespatiënten, kinderartsen en internisten om de diabeteszorg in Nederland te verbeteren. In 2018 is het beheer van de DPARD registratie overgegaan naar DICA.

Inzicht in de diabetespopulatie

DPARD is opgezet om beter inzicht te krijgen in het aantal poliklinisch (in het ziekenhuis) behandelde diabetespatiënten, tegen welke gezondheidsproblemen zij aanlopen en hoe deze problemen het best behandeld kunnen worden. Het gaat hierbij om zowel kinderen als volwassenen. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van diabeteszorg in Nederland inzichtelijk maken en waar nodig verbeteren. De afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan de opbouw van de database; momenteel zijn circa 20.000 patiënten opgenomen. Uiteindelijk hopen wij alle poliklinische behandelde patiënten met diabetes mellitus (geschat op 185.000) te kunnen opnemen voor een zo goed mogelijke inzicht.

Codman Dashboard voor DPARD

Eind 2019 kunnen alle ziekenhuizen die aangesloten zijn bij DPARD, hun eigen gegevens inzien via het Codman Exploratief Dashboard. Dit Dashboard geeft medisch specialisten informatie over alle patiënten die zij behandelen, zoals gegevens over behandelresultaten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden in de spreekkamer om de patiënt en de specialist te ondersteunen bij het kiezen van de beste behandeling. Meer informatie over het Codman Exploratief Dashboard vindt u hier.

Kwaliteit van zorg meten en verbeteren

Per 1 januari 2020 kunnen bijna alle externe indicatoren, oftewel verplichte gegevens over informatie omtrent kwaliteit van zorg in een ziekenhuis, via DPARD worden aangeleverd. Zo hoeven de aangesloten ziekenhuizen minder gegevens zelf te verzamelen. Bovendien is registratie van deze indicatoren via DPARD betrouwbaarder dan de steekproeven zoals die op dit moment vaak worden gedaan, omdat alle stappen in de poliklinische diabeteszorg systematisch worden meegenomen.

Wilt u meer weten over DPARD? Ga dan naar: https://dica.nl/dpard/home

 

  1. Zhou B, Lu Y, Hajifathalian K, Bentham J, Di Cesare M, Danaei G, et al. Worldwide trends in diabetes since 1980: A pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants. Lancet. 2016 Apr 9;387(10027).