Skip to main content

Aangesloten bij DICA: Diabetesregistratie

De diabetesregistatie ‘Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes’ (DPARD) is sinds 2018 aangesloten bij DICA. De DPARD registreert alle patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2, die hiervoor in het ziekenhuis onder behandeling zijn op de polikliniek (zowel 2e als 3e lijn). De registratie is opgezet om beter inzicht te krijgen in de omvang en complicaties van de intramurale diabeteszorg, met als doel om deze verder te verbeteren.

De DPARD is officieel van start gegaan op 14 november 2017 (Werelddiabetesdag) en was initieel onder beheer van de stichting BIDON. DPARD is een plan van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en Diabetesvereniging Nederland (DVN). Hiermee zijn alle organisaties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de diabeteszorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, waaronder de patiëntenvereniging. Sinds 2018 is het beheer van de registratie overgegaan naar DICA. Voor de overgang naar DICA was MRDM reeds bewerker voor deze registratie, hier is niets aan veranderd.

Meer informatie over de registratie is te vinden op www.dica.nl/dpard.
Bij vragen over deze registratie kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.