Skip to main content

DICA meet en verbetert haar dienstverlening

DICA onderneemt verschillende activiteiten om inzicht te krijgen in de kwaliteit van haar functioneren als organisatie om haar eigen dienstverlening verder te verbeteren.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek
In 2016 zetten we een enquête uit om de tevredenheid over DICA te onderzoeken. Belangrijkste conclusies:

  1. De grootste verbetering kunnen we treffen door verlaging van de registratielast te bewerkstelligen.
  2. De communicatie van DICA kunnen we beter stroomlijnen waardoor relevante informatie minder frequent maar van verbeterde kwaliteit onze klanten bereikt.

Inmiddels werken we aan beide feedbackpunten: we starten op korte termijn met een datasynchronisatie en -harmonisatieproject en we onderzoeken de mogelijkheden van gestructureerde vastlegging in het elektronisch patiëntendossier. Voor een betere communicatievoorziening heeft DICA een nieuwe website ontwikkeld, delen we nu ook actief informatie op social media en analyseren we de frequentie en kwaliteit van mailings met gebruikersinformatie.

Feedback rechtstreeks uit uw ziekenhuis
Naast de verkregen inzichten uit de enquête zet DICA de weg naar verbetering van haar processen voort. Wat moeten we vooral blijven doen en waar moeten we verder verbeteringen in aanbrengen? Deze vragen worden breeduit beantwoord tijdens onze bezoeken aan alle Nederlandse ziekenhuizen. In 2016 ging DICA langs bij Raden van Besturen van ziekenhuizen en in 2017 vervolgen we deze gesprekken maar dan met onze partners op operationeel niveau. Dit levert waardevolle feedback op die we vervolgens weer toepassen in de praktijk.

Feedback via klankbordgroep
Succesvol blijkt ons halfjaarlijks overleg waarin we onze werkzaamheden onder de loep nemen met een klankbordgroep. Hierin zijn partners van DICA vertegenwoordigd zoals kwaliteitsmedewerkers, registratiemedewerkers en medisch specialisten. De werkzaamheden van DICA worden hier met elkaar geëvalueerd.

Feedback via onze servicedesk en secretariaat
Doorlopend ontvangt DICA input over de kwaliteit van haar werkzaamheden via de DICA-servicedesk. De servicedesk beantwoordt vragen van gebruikers en ontvangt tips en feedback over de registraties. Ook is het mogelijk om via ons secretariaat rechtstreeks in contact te komen met DICA.

DICA faciliteert kwaliteitsregistraties met een verhoogde kwaliteit van zorg als doel. Om tot verbeterde zorg te kunnen komen, is het belangrijk om de eigen processen goed op orde te hebben. Daarom blijven we verschillende acties ondernemen om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze eigen werkzaamheden en verwerken we de ontvangen feedback met als doel onze klanttevredenheid hoog te houden.