Skip to main content

NBCA Jaarverslag 2018 gepubliceerd

Afgelopen najaar heeft de NBCA het jaarlijks terugkerend NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Jaarverslag uitgebracht. Het NBCA Jaarverslag is geschreven voor patiënten, huisartsen, borstkankerspecialisten en alle andere personen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van de zorg van geopereerde borstkankerpatiënten in Nederland. Het NBCA Jaarverslag bevat informatie over diagnostiek en behandeling van de bijna 16.000 geopereerde patiënten met borstkanker die in 2018 zijn geregistreerd. Data van het afgelopen jaar wordt weergegeven in overzichtelijke tabellen en grafieken, met bijbehorende uitleg. Ook vindt u een overzicht van de kwaliteitsindicatoren.

De borstkankerzorg in Nederland is van hoog niveau en de borstkankerspecialisten, vertegenwoordigd in het Nationaal Borstkankeroverleg Nederland (NABON), streven ernaar om deze kwaliteit hoog te houden en waar mogelijk verder te verbeteren. Eén van de initiatieven die daaraan bijdraagt is de multidisciplinaire NABON Breast Cancer Audit (NBCA), opgericht in 2011. De NBCA wil de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland inzichtelijk maken, enerzijds als stuurinformatie voor zorgverleners in ziekenhuizen en anderzijds om de geboden zorgkwaliteit te kunnen vergelijken met andere ziekenhuizen als spiegelinformatie. Dit gebeurt door het vaststellen van één eenduidige en multidisciplinair gedragen indicatorenset met bijbehorende eenduidige registratie van data als het gaat om de diagnostiek en behandeling. Voor deelnemers aan de registratie is het ook mogelijk om gegevens uit de NBCA te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

In het NBCA Jaarverslag leest u meer over hoe wij de borstkankerzorg in Nederland proberen te verbeteren.