Skip to main content

Een delegatie van het World Economic Forum laat zich informeren door DICA

Een delegatie van het World Economic Forum laat zich informeren door DICA

DICA staat al enige tijd in de positieve belangstelling van het World Economic Forum (WEF). Met die reden kwam een afvaardiging van het department Health & Healthcare uit Geneve naar Leiden om meer te weten te komen over de werkwijze van DICA. Met name de hoeveelheid aan bereikte resultaten en het innovatieve karakter van de stichting spreekt het WEF aan.

Olivier Oullier, Head of Strategy, Global Health and Healthcare and Member of the Executive Committee en Ovid Amadi Projectmanager Value in Healthcare lieten zich door het bestuur, directie en medewerkers van DICA informeren over de belangrijkste onderwerpen, zoals de missie van DICA, samenwerking met wetenschappelijke verenigingen, transparantie, PROMS en de IT vormgeving.

De belangrijkste boodschappen van DICA voor het WEF zijn ondermeer:

  • De missie van DICA is om de kwaliteit van zorg elke dag beter te maken: dat kan door goed in de spiegel te kijken, resultaten uit te wisselen en te vergelijken;
  • Value based healthcare start met data uitwisseling. Samenwerking en afstemming tussen partijen in de zorg is nodig en effectief. Op die manier kan de kwaliteit van de zorg omhoog en verminderen de registratielasten;
  • We leren van elkaar door de best practices te delen;
  • DICA hecht veel belang aan het meenemen van patiëntervaringen in de registraties: de uitdaging is hoe dit effectief en zorgvuldig in het onderzoek en benchmark meegenomen kan worden

Het WEF noemde in deze bijeenkomst DICA een groot voorbeeld voor vele andere landen, en gaf aan dat het WEF graag bereid is om samen verder te denken hoe de Value Based Healthcare nog verder internationaal ontwikkeld kan worden. Oullier concludeerde ook dat er binnen de medische zorg goed moet worden samengewerkt, waar mogelijk data worden uitgewisseld om zo de registratielasten omlaag te brengen. De relatie tussen DICA en het WEF krijgt zeker een verder vervolg.