Skip to main content

DICA tekent eerste Health Deal

Op 8 juni jl. tekende DICA samen met minister Schippers en een aantal andere partijen de eerste Health Deal in Nederland. De partijen die de Health Deal hebben getekend zijn voornemens om innovaties op het gebied van beslisondersteuning in de kankerzorg naar de praktijk te brengen. Ze gaan samen eventueel belemmerende factoren in kaart brengen en oplossen. 


Beslisondersteuning in de oncologie

DICA gelooft net als initiatiefnemers MRDM en IBM Nederland en de andere partijen dat beslisondersteunende IT- systemen (Decision Support) in de gezondheidzorg bijdragen aan optimaal gebruik van de grote hoeveelheid kennis rondom oncologie. De verwachting is dat beslisondersteuning de arts helpt om de wetenschap bij te houden, behandelkeuzes beter met de patiënt af te stemmen en de behandeling effectiever in te zetten om gestelde doelen te bereiken.


Ondertekenaars

De Health Deal is ondertekend door de ministeries van VWS en EZ, initiatiefnemers Medical Research Data Management (MRDM) en IBM Nederland, Academisch Medisch Centrum, het Antoni van Leeuwenhoek, Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, Coöperatie VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, Health-RI, Integraal Kankercentrum Nederland, Dutch Institute for Clinical Auditing en Universiteit Twente.