Skip to main content

DICA jaarrapport 2021

Hierbij presenteren we ons jaarrapport waarin de belangrijkste resultaten van 2021 staan. Per registratie is inzichtelijk gemaakt wat de belangrijkste resultaten zijn, in welke ontwikkelfase de registratie zit, de betrokkenheid van de Clinical Audit Board, en wordt er een vooruitblik gegeven. 

De jaarrapportage is beschikbaar via deze link.