Skip to main content

DICA introduceert nieuwe organisatiestructuur

DICA introduceert nieuwe organisatiestructuur

Passend bij toekomst strategie van ‘verbreden en verdiepen’

DICA kiest na tien jaar van ontwikkeling voor een nieuwe organisatiestructuur en heet tevens nieuwe bestuurders welkom. Per april j.l. zijn de Raad van Bestuur met Bente Jorritsma als voorzitter, en de Raad van Toezicht, met Huib Cense als voorzitter aangetreden. Nu de 22 DICA kwaliteitsregistraties een stevig fundament in het zorglandschap hebben, is voor DICA een volgende fase aangebroken, waar deze veranderingen nodig zijn.

 

Verbreden, verdiepen en samenwerken

In de volgende fase zal DICA een strategie van ‘verbreden en verdiepen’ uitrollen. De kwaliteitsregistraties zijn destijds opgezet ‘door dokters voor dokters’. De afgelopen jaren is het werk erop gericht om juist voor patiënt en dokter de gegevens inzichtelijk te maken. Om door spiegelinformatie verdere kwaliteitsverbetering te stimuleren, maar ook om in het kader van samen beslissen, dokter en patiënt in de spreekkamer te kunnen ondersteunen met ‘real world data’. Informatie toegesneden op de individuele patiënt over uitkomsten van mogelijke behandelingen.

DICA slaat met de verbreding en verdieping de vleugels nu weer verder uit door concrete samenwerkingsverbanden in het zorgveld aan te gaan. Deze verschillende samenwerkingen, kennisdeling en uitwisseling van expertise hebben als doel om de beschikbare data nog beter te benutten en aan te sluiten op de behoefte van de patiënt, zorgverlener, de bestuurder en de beleidsmaker. Zo zal DICA bijvoorbeeld, naast de bestaande relatie met SKR (Samenwerkende Kwaliteitsregistraties), ook nauwere samenwerking opzoeken met de Patiëntenfederatie Nederland en IKNL.

Inzichten uitbouwen

DICA is tien jaar geleden opgericht vanuit de ambitie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg door een landelijk systeem van kwaliteitsregistraties te ontwikkelen. Rob Tollenaar, een van de initiatiefnemers van DICA  en lid van de Raad van Bestuur: “DICA  is opgericht door dokters, vanuit de behoefte om te weten wat ze doen en om de zorg steeds beter te maken. DICA heeft door de inzet van veel mensen binnen de wetenschappelijke verenigingen en in de ziekenhuizen een grote vlucht genomen: het aantal geregistreerde behandelingen en patiënten neemt elk jaar toe waardoor een steeds groter deel van de zorg wordt geregistreerd en de database een rijke bron van informatie is.

Bente Jorritsma, de nieuwe voorzitter van Raad van Bestuur van DICA: ''Die informatie wil DICA nog beter benutten, onder andere voor inzichten in het gehele zorgpad van een patiënt, vanaf het eerste moment tot nazorg binnen een instelling of in een netwerk. De patiënt staat hierbij centraal, die moet nog meer profijt van de inzichten krijgen. Dat vergt nadere ontwikkeling en samenwerking met relevante partijen. Hiervoor zijn ook andere disciplines nodig. Dit is het moment om die verbreding in de organisatie dan ook te zoeken.”

 


v.l.n.r. Hubert Prins, Rob Tollenaar en Bente Jorritsma

 

De nieuwe structuur

Raad van Bestuur
Bente Jorritsma, voorzitter, Hubert Prins en Rob Tollenaar

Raad van Toezicht
Huib Cense, voorzitter, Monique Bos, Deborah Cheng, Koos van der Hoeven en Marcel Verheij

Over DICA 

Dokters, patiënten en zorgverzekeraars hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van zorg. Betrouwbare gegevens over de uitkomsten van behandelingen zijn nodig om de zorg continu te verbeteren. DICA biedt het valide meetsysteem waar deze gegevens uit voortkomen. Inmiddels faciliteert DICA 22 kwaliteitsregistraties voor meerdere disciplines en diverse aandoeningen. Dit resulteert in betere zorg voor de patiënt en tegelijkertijd in kostenbesparingen. Hierbij werkt DICA samen met dokters, patiënten en zorgverzekeraars. Zo maken we de zorg beter. Voor iedereen. Together we make care count.