Skip to main content

DICA en IKNL tekenen intentieverklaring

5 oktober – Het Dutch Institute of Clinical Auditing (DICA) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben tijdens het NKR-symposium een intentieverklaring getekend. Door doelmatiger te werken bij het verzamelen van data voor de gehele oncologische patient journey willen de organisaties bijdragen aan verdere kwaliteitsverbetering in de oncologische zorg.


DICA zet met informatie uit kwaliteitsregistraties en onderzoek aan tot systematische verbetering van de zorg, via uitkomstinformatie voor patiënten, verbeterinformatie voor professionals en zorgevaluatie-informatie voor richtlijnherziening en beleidsontwikkeling. DICA voert haar (oncologische en niet-oncologische) registraties in opdracht van en in nauwe samenwerking met de beroepsverenigingen waarbij gegevens tot kwaliteitsinformatie worden verwerkt en teruggegeven. IKNL beheert de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en verzamelt (epidemiologische) gegevens van alle kankerpatiënten in Nederland. Daarmee verricht IKNL wetenschappelijk onderzoek en zet de gegevens in als basis voor (kort- en langcyclische) rapportages die betrekking hebben op het hele ziektetraject en de preventie van kanker in Nederland.

DICA en IKNL werken op operationeel niveau al langer met elkaar samen. Data die worden ingezet voor kwaliteitsregistraties zijn voor een deel afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en datamanagers van IKNL verzamelen in opdracht van ziekenhuizen aanvullende gegevens ten behoeve van kwaliteitsregistraties. Met deze intentieverklaring wordt een nieuwe stap gezet naar bredere samenwerking.

Overlap
Bij verschillende activiteiten overlapt het werk van beide organisaties elkaar, bijvoorbeeld bij het verzamelen van data op het gebied van co-morbiditeit, medicatie, oncologische diagnose en behandeling. Thijs Merkx, voorzitter van de raad van bestuur van IKNL: ‘Samen met DICA hebben we in kaart gebracht waar onze activiteiten elkaar overlappen. Nu gaan we een volgende fase in en onderzoeken we hoe we, zonder in te boeten aan de kwaliteit van de data van beide organisaties, hier efficiënter in kunnen optrekken. Uiteindelijk ben ik er van overtuigd dat we met minder registratielast en vanuit ieder zijn rol bijdragen aan betere kwaliteit van zorg.’

Bente Jorritsma, voorzitter van DICA: ‘Het is duidelijk dat er een grote uitdaging voor ons allen ligt om de oncologische zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig te houden. De samenwerking tussen IKNL en DICA kan daarin een belangrijke bijdrage leveren: samen kunnen we op efficiënte wijze, breder en beter inzicht bieden en stuurinformatie leveren om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden’.