Skip to main content

Deadline aanleveren data Transparantieportaal Zorg 2016 nadert

Graag herinneren we u aan de deadlines voor het aanleveren van data.

Deadline aanlevering mutaties per batch (inclusief aanlevering via IKNL): vrijdag 24 februari 2017

Deadline invoeren gegevens in onderliggende DICA-kwaliteitsregistraties: vrijdag 17 maart 2017

Let op: graag ook bovenstaande deadlines aanhouden voor registraties die niet voorkomen in het Transparantieportaal i.v.m. de jaarrapportage van DICA.