Skip to main content

Waarde data borstimplantatenregister neemt toe

In 2019 registreerden alle ziekenhuizen en 94% van de privéklinieken in Nederland gegevens in de Dutch Breast Implant Registry (DBIR). Inmiddels staan er meer dan 42.000 patiënten, 45.000 procedures en 92.000 borstimplantaten in de DBIR geregistreerd. Dit blijkt uit het jaarverslag van de DBIR. Dr. Hinne Rakhorst, plastisch chirurg en voorzitter van de wetenschappelijke Commissie DBIR: “De volledige deelname van ziekenhuizen in Nederland is belangrijk, omdat we daardoor snel patiënten kunnen traceren als er iets mis is met een implantaat. Daarnaast kunnen we hierdoor ook goed de kwaliteit bewaken van borstimplantaatchirurgie. De DBIR vormt zo de basis voor het steeds beter inrichten van deze zorg. De registratie is uniek en we merken dat steeds meer landen grote interesse hebben hoe we dit in Nederland hebben georganiseerd.”

De DBIR is een kwaliteitsregistratie die zowel de kwaliteit van zorg als de kwaliteit van borstimplantaten monitort. Door middel van registreren, onderzoeken en evalueren van de zogenoemde kwaliteitsindicatoren en benchmarks, krijgt de DBIR inzage in de kwaliteit van borstimplantaatchirurgie. Daarnaast monitort de registratie ook de kwaliteit van borstimplantaten door het registreren, onderzoeken en evalueren van bijwerkingen van verschillende typen implantaten. Plastisch chirurgen registreren de implantaten waardoor implantaten en patiënten beter getraceerd kunnen worden.

Europese standaard

De informatie uit de DBIR geeft artsen, patiënten en verzekeraars inzicht in de kwaliteit van de borstimplantaatchirurgie in Nederland. Rakhorst: “In de afgelopen jaren is de DBIR verworden tot een Europese- en wereldstandaard op het gebied van kwaliteitsregistratie voor borstimplantaatchirurgie. Het is heel waardevol dat alle Nederlandse centra meedoen want daardoor hebben we data van hoge kwaliteit. Vanuit de DBIR willen we daarom constant doorontwikkelen zodat we het hoge niveau kunnen vasthouden en de bruikbaarheid van de data verder toeneemt.”

Koppeling internationale databases

Om de impact verder te vergroten is in 2019, samen met de partners van de International Collaboration of Breast Registry Activities (ICOBRA), gewerkt aan een uitdagend project: het eerste internationale jaarverslag. Rakhorst; eveneens voorzitter van ICOBRA: “Het doel is om internationale vergelijking mogelijk te maken. De ambitie is een jaarrapport met data van 1 miljoen borstimplantaten wereldwijd. Het rapport maakt internationale vergelijkingen mogelijk en stelt ons in staat om gezamenlijk te innoveren. Dit jaar is er een belangrijke start gemaakt door 200.000 implantaten van vier landen te vergelijken. Er zijn uniforme tabellen en grafieken ontwikkeld. Dit klinkt misschien eenvoudig, maar er komt veel bij kijken.”

Over DBIR

DBIR staat voor Dutch Breast Implant Registry en registreert de toepassing van borstimplantaten en de resultaten van borstimplantaatchirurgie in Nederland. De DBIR vormt zowel een implantatenregister als een systeem voor kwaliteitsmetingen. De DBIR voldoet aan de Europese en Nederlandse privacyrichtlijnen.

De registratie is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Alle borstimplantaten en de uitkomsten van de zorg kunnen in deze landelijke registratie worden vastgelegd. Hierdoor wordt niet alleen gemonitord of borstimplantaten veilig zijn of gerelateerd zijn aan bepaalde klachten of complicaties, maar kunnen ook patiënten, die een bepaald borstimplantaat hebben gekregen, getraceerd worden. De DBIR maakt het mogelijk om de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis te vergelijken met andere centra, door middel van terugkoppeling van kwaliteitsinformatie aan behandelaars. De kwaliteit van een centrum of zorgverlener wordt vergeleken met een landelijk gemiddelde: een benchmark. Zo kan de geleverde zorg geëvalueerd worden en kunnen verbeterpunten worden aangewezen.

De DBIR is een van de 22 kwaliteitsregistraties gefaciliteerd door DICA. Meer informatie: https://dica.nl/dbir/home