Skip to main content

Internationale samenwerking voor borstimplantatenregistratie

Deze maand nam een delegatie van de DBIR deel aan een bijeenkomst van de International Collaboration of Breast Device Registry Activities (ICOBRA) in Italië.

De ICOBRA is een samenwerkingsverband van verschillende landen met als doel kennisuitwisseling op het gebied van borstimplantaat-chirurgie en implantatenregisters. Het huidige streven van ICOBRA is om de al bestaande registraties op elkaar te laten aansluiten op het gebied van data-parameters en definities. Immers, het gezamenlijk creëren van een wereldwijd uniforme minimale dataset maakt het vergelijken van borstimplantaat-chirurgie op internationaal niveau mogelijk. En, het delen van data leidt sneller tot effectieve gegevens over veiligheid van implantaten en implantaatchirurgie.

De bijeenkomst was een succes. Door het delen van kennis en ervaringen, worden barrières in de implementatie en onderhoud van implantatenregistraties zichtbaar en bespreekbaar. Cruciaal voor succes = betrouwbare data. Belangrijke elementen hiervoor, zoals een opt-out systeem, de integratie van een identieke barcode per implantaat en fabrikant, als ook het belang van PROMs (Patient Reported Outcomes Measures) zijn bediscussieerd. Tevens is de groep tot een eerste consensus gekomen betreft een wereldwijd uniforme minimale dataset.

De ICOBRA is een voorbeeld van ambitieuze plastisch chirurgen, borstkankerchirurgen, epidemiologen en verwanten die tezamen een internationaal platform creëren waardoor we van elkaar kunnen leren en zorg kunnen verbeteren, in het belang van de patiënt.


Afbeelding: Alle deelnemers aan de ICOBRA bijeenkomst.