Skip to main content

Terugblik uitbreiding DHBA met registeren thermale ablatie

Uitbereiding van de DHBA met de registratie van thermale ablaties – een terugblik

Vanaf september 2017 heeft DICA, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), gewerkt aan het SKMS-project ‘Ontwikkeling van een kwaliteitsregistratie voor thermale ablatie bij patiënten met niet-resectabele colorectale levermetastasen (CRLM)’. Dit project is deze zomer succesvol afgerond. 

In de Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA) werden sinds 2013 de uitkomsten van chirurgische behandeling van levermetastasen en lever- en galwegtumoren vastgelegd. Maar naast chirurgische behandeling is het voor dit type tumoren in sommige gevallen ook mogelijk een minder invasieve techniek toe te passen, thermale ablatie. Bij thermale ablaties wordt gebruik gemaakt van hitte of koude om lokaal tumorweefsel te vernietigen.1 Deze procedure wordt meestal uitgevoerd door een interventieradioloog en vindt zowel op zichzelf staand of tijdens een chirurgische interventie plaats. Thermale ablatie is in 2017 door het Zorginstituut Nederland erkent als effectieve behandeling voor niet-resectabele CRLM. Het doel van dit project was uitkomsten van deze behandeling toe te voegen aan de DHBA.

De projectgroep en wetenschappelijke commissie met experts op het gebied van thermale ablaties en chirurgische interventies hebben allereerst vastgesteld welke indicatoren gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met levertumoren te meten. Een grote aanpassing aan de DHBA was hiervoor niet nodig. Voor de korte-termijn uitkomsten werden 7 items toegevoegd en voor de lange-termijn uitkomsten 10. De registratie is verder zoveel mogelijk gelijk gehouden. Tevens zijn de rapportages waarin de kwaliteitsindicatoren aan de deelnemende centra worden teruggekoppeld opgesteld. Hierbij kan de afzonderlijke kwaliteit van de interventies worden geëvalueerd. 

Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk de uitkomsten van thermale ablaties registreren. De DHBA is daarmee een multidisciplinaire registratie geworden. De interventieradiologen hebben zich ook aangesloten bij de wetenschappelijke commissie. Er zijn in 2018 55 accounts voor het registreren aangemaakt. In totaal hebben in het eerste registratiejaar 24 ziekenhuizen informatie over ablatie procedures geregistreerd. Dit zijn bijna alle ziekenhuizen die deenmelen aan de DHBA. Een mooi resultaat voor het eerste jaar. In de toekomst zal de volledigheid en validiteit van de geregistreerde gegevens moeten worden bevestigd. Extra aandacht zal worden besteed aan de registratie van de 1, 3 en 5 jaar follow-up van patiënten. 
Er wordt teruggeblikt op een geslaagd traject en wij danken alle betrokkenen voor hun inzet tijdens dit project. 


1 Zorginstituut Nederland. Standpunt thermale ablatie bij colorectale levermetastasen. 26 september 2017 

Lees meer over dit project:  
Terugblik op het eerste registratiejaar: een kwaliteitsregistratie voor thermale ablatie van levermetastasen

https://www.radiologen.nl/nieuws/terugblik-op-het-eerste-registratiejaar-een-kwaliteitsregistratie-voor-thermale-ablatie-van

Informatie over registreren (van follow-up informatie) in de DHBA  http:// https://dica.nl/media/1807/Instructies_DHBA_V1.1_definitief_-2.pdf

Interventieradiologen sluiten zich aan bij de DHBA http://dica.nl/nieuws/interventieradiologie-dhba