Skip to main content

Dataverificatie uitgevoerd over DGOA en DHBA

Gedurende de maanden juni tot en met september 2017 heeft DICA in samenwerking met MRDM dataverificatie uitgevoerd over data van de Dutch Gynaecological Oncology Audit (DGOA) en de Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA). In dit dataverificatietraject is de kwaliteit en de volledigheid van de data geregistreerd door ziekenhuizen gedurende registratiejaar 2016 gecontroleerd.

DICA wilt door het uitvoeren van dataverificatie de volledigheid en de betrouwbaarheid van de data uit de registraties waarborgen. Daarnaast wilt DICA het dataverificatietraject gebruiken om de registraties, indicatordefinities en het traject zelf te verbeteren. Op deze manier wordt geprobeerd met een zo laag mogelijke registratielast de kwaliteit van zorg op een betrouwbare, effectieve en efficiënte manier weer te geven. Dataverificatie zegt niets over de kwaliteit van de geboden zorg, enkel over de kwaliteit en volledigheid van de geregistreerde data.

De resultaten van de geverifieerde onderdelen van beide dataverificatietrajecten zijn vastgelegd in een eindrapport. Ook worden hierin de aanbevelingen voor verbetering van de kwaliteit van de registratie die hieruit voortvloeien gepresenteerd. De eindrapporten van deze en eerdere dataverificatietrajecten zijn hier beschikbaar.