Skip to main content

Dutch Audit for Peripheral Artery Disease (DAPA) gestopt

Vanwege de achterblijvende registratie van patiënten in de Dutch Audit for Peripheral Artery Disease (DAPA) en een zeer minimale respons op de patiëntfeedback (PROMs) registratie heeft de wetenschappelijke commissie te kennen gegeven de DAPA stop te willen zetten. Na afstemming met de betrokken wetenschappelijke vereniging en veldpartijen is besloten de registratie per direct te stoppen. Vanaf heden hoeft u geen nieuwe patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in de DAPA te registeren. De door u eerder geregistreerde data zal tot en met 31 december 2018 via mijnDICA voor u inzichtelijk zijn. Daarnaast zullen de data gebruikt worden ter evaluatie van de audit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.