Skip to main content

Conversie van data volgt na jaarlijkse update

Als gevolg van de jaarlijkse update die de meeste registraties ondergaan, moet ook de data tot en met 2017 omgezet worden naar de specificaties van het geüpdatete systeem. Dit gebeurt bij registraties die geen kwaliteitsgegevens doorleveren via het Transparantieportaal Zorg (TP) zo snel mogelijk na de update. Voor de overige registraties worden data tot en met 2017 omgezet nadat het TP is gesloten. In figuur 1 staat deze zogeheten conversie weergegeven:

Fig1. Het proces van omzetting van verzamelde data tot en met 2017 naar de specificaties van de 2018-versie. Hierbij wordt de vorm van de historische data aangepast, maar blijft de inhoud gelijk.


Waarom twee versies van het registratiesysteem?
Voor het TP is het van belang dat patiëntgegevens die geregistreerd zijn in 2017 volgens de 2017-specificaties vastgelegd worden. De 2017-specificaties zijn namelijk zo opgesteld dat alle indicatoren voor het Transparantieportaal Zorg 2017 berekend kunnen worden. Indien in de 2018-versie variabelen verwijderd of veranderd zijn, kunnen deze 2017-indicatoren mogelijk niet meer berekend worden. Voor de registraties die data doorleveren via het TP bestaan er tot april 2018 dan ook twee versies van het registratiesysteem naast elkaar. De data ingevoerd in de 2018-versie kan niet teruggekoppeld worden in de basis- en indicatorenrapportage van 2017, aangezien deze rapportages ingericht zijn op de vorm van de data tot en met 2017.

Conversie: omzetting data naar nieuwe specificaties
Zoals af te lezen in figuur 1 verschilt data uit de 2017-versie van vorm en inhoud ten opzichte van de 2018-versie. Om één geheel van de twee soorten data te maken, worden de data tot en met 2017 omgezet naar de specificaties van de nieuwe data. Hiermee verandert alleen de vorm van de data uit de 2017-versie en blijft de inhoud behouden.

Beschikbaarheid nieuwe rapportages
Zodra de conversie is doorgevoerd, kunnen ook de basis- en indicatorenrapportages ingericht worden volgens de specificaties van de 2018-versie. Tegelijkertijd worden de indicatorenrapportages ook aangepast aan de 2018-definities. Voor registraties die geen data doorleveren via het TP zijn nieuwe rapportages inzichtelijk in het begin van het nieuwe jaar. Voor de overige registraties worden de nieuwe rapportages na sluiting van het TP inzichtelijk. 

Meer informatie over het transparantieportaal Zorg vindt u hier