Skip to main content

Promotie: Clinical Outcomes in Bariatric Surgery

Oud-arts-onderzoeker Youri Poelemeijer promoveert vandaag! In zijn proefschrift ‘Clinical Outcomes in Bariatric Surgery’ onderzocht Youri de kwaliteit van de geleverde bariatrische zorg in Nederland. Hiervoor is gebruikgemaakt van data uit de Dutch Audit for Treatment of Obesity (DATO). 

Het proefschrift toont aan dat de DATO een succesvolle landelijk dekkende registratie is, die inzicht geeft in de korte termijn uitkomsten tussen verschillende ziekenhuizen. De meest uitgevoerde chirurgische ingreep in Nederland is de Roux-en-Y-Gastric Bypass (RYGB) (68%), gevolgd door de Sleeve Gastrectomy (SG) (19%). Uit het proefschrift is onder andere naar voren gekomen dat de Roux-en-Y Gastric Bypass betere kortetermijnuitkomsten laat zien ten opzichte van de Sleeve Gastrectomy. 

De DATO registreert follow-up van elke patiënt tot 5 jaar na de operatie. Op den duur zorgt dit voor lange termijn uitkomsten en zal er meer onderzoek gedaan worden naar de duurzaamheid van gewichtsverlies na bariatrische chirurgie.

Door vergelijkingen van proces- en uitkomstindicatoren op nationaal en internationaal niveau, wordt getracht nieuwe kwaliteitsimpulsen te genereren om verdere kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Resultaten in het proefschrift laten zien dat de kwaliteit van de geleverde bariatrische zorg in Nederland van hoog niveau is wanneer vergeleken wordt met soortgelijke registraties in Noorwegen en Zweden.

De promotie is vanaf 12.30 live te volgen via de volgende link: https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-promotie

Over de DATO

De DATO registreert sinds 2015 de resultaten van verschillende vormen van bariatrische chirurgie. Alle patiënten in deze registratie hebben een chirurgische ingreep moeten ondergaan omdat er sprake is van morbide obesitas. Door registreren krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Lees hier meer.