Skip to main content

Mogen ziekenhuizen het BSN-nummer van patiënten beschikbaar stellen wanneer kwaliteitsregistraties het doel zijn?

Als data-bewerker binnen het domein van het ziekenhuis is MRDM bevoegd om het BSN-nummer te hanteren. In opdracht van het ziekenhuis worden ten behoeve van kwaliteitsregistraties de gegevens bewerkt voordat ze aan DICA beschikbaar worden gesteld. Het BSN wordt daarbij geanonimiseerd en niet als zodanig doorgeleverd aan DICA. MRDM voegt zicht naar de mening van het ziekenhuis wat betreft het mogen gebruiken van het BSN.

Het belang om het BSN-nummer te leveren aan MRDM is groot. Hierdoor kan de patiënt door de keten gevolgd worden en kunnen gegevens door gebruik te maken van reeds beschikbare bronnen (denk bijvoorbeeld aan de PALGA-gegevens) meer geautomatiseerd worden aangeleverd. 

Momenteel wordt er aan een verdergaande oplossing gewerkt zodat aan de roep uit het veld - het niet aanleveren van BSN-nummers - kan worden voldaan. Op een later tijdstip wordt hier nader over gecommuniceerd.