Skip to main content

Aan het woord over samenwerking met DICA...

Aan het woord Marleen ten Horn, beleidsadviseur van Patiëntenfederatie Nederland, Partner in Quality van DICA. Op de vraag wat de belangrijkste ambitie van de Patiëntenfederatie Nederland voor een verdere kwaliteitsverbetering in Nederland is antwoordt zij: "Wij willen dat patiënten de hoogste kwaliteit van zorg ontvangen én ervaren. We vinden het belangrijk dat patiënten de mogelijkheid hebben om te kiezen voor het ziekenhuis of de kliniek die het meest deskundig is. En het beste past bij de wensen van de patiënt. Hiervoor hebben patiënten informatie nodig. Informatie over de uitkomsten van zorg, maar bijvoorbeeld ook over actuele wachttijden, het aanbod en de organisatie van zorg en over ervaringen van andere patiënten. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat patiënten over al deze informatie kunnen beschikken. Op een manier die toegankelijk en begrijpelijk is voor patiënten".

Hoe werken jullie aan dit doel en hoe is de samenwerking met DICA?
"Samen met patiëntenorganisaties zetten wij ons actief in om tot beknopte, betekenisvolle indicatorensets te komen. Betekenisvol staat voor ons voor indicatoren die relevante keuze-informatie voor patiënten opleveren én die bijdragen aan kwaliteitsverbetering door professionals. Regelmatig nemen we zelf het initiatief en roepen we alle relevante partijen bij elkaar om een indicatorenset op te stellen. Daarnaast sluiten we aan bij initiatieven van andere partijen om indicatoren te ontwikkelen, zoals DICA. Als de gegevens beschikbaar komen verwerken we deze tot informatie voor patiënten. Op ZorgkaartNederland staan daartoe vergelijkingshulpen voor 24 aandoeningen. Dit jaar verbeteren we de vergelijkingshulpen, zodat patiënten makkelijker ziekenhuizen en klinieken kunnen vergelijken. Tenslotte werkt een groot team binnen de Patiëntenfederatie aan ZorgkaartNederland, waarop patiënten een waardering kunnen achterlaten en zo andere patiënten helpen met kiezen".   

Hoe kunnen we de ervaringen van de patiënt beter integreren in de kwaliteitsmetingen?
"Het is onze wens dat er standaard een afgevaardigde namens een patiëntenorganisatie zitting heeft in de Clinical Audit Board van een kwaliteitsregistratie. Deze patiëntvertegenwoordiger kan aangeven wat belangrijk is voor patiënten en de andere commissieleden scherp houden op het belang van het patiëntenperspectief. Voor een paar kwaliteitsregistraties is dit de situatie". 

Welke boodschap zou je DICA willen meegeven?
"Dankzij DICA zijn de afgelopen jaren steeds meer gegevens over kwaliteit van zorg beschikbaar gekomen. Er zijn mooie resultaten geboekt als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ga daar vooral mee door en betrek ons daarbij! DICA zet zich al actief in om PROMs te implementeren. Hier blijven wij graag bij meedenken, zodat patiënten daar in de spreekkamer van profiteren en hun zorg nog verder toegespitst wordt op datgene wat zij nodig hebben". 

Lees meer over de Patiëntenfederatie Nederland: www.patientenfederatie.nl