Skip to main content

Beta-versie DICAPLAN live

Door de coronacrisis lijkt er een stuwmeer te ontstaan aan non-COVID19-zorg en zijn er zorgen dat de wachtlijsten in ziekenhuizen mogelijk snel oplopen. Om daar inzicht in te krijgen, heeft DICA in nauwe samenwerking met AllChiefs, aan de hand van beschikbare data uit de registraties, DICAPLAN ontwikkeld. 

DICAPLAN is een nieuwe digitale toepassing die de huidige achterstand van IC-, OK- en opnamecapaciteit in de ziekenhuizen inzichtelijk maakt. Vanaf vandaag is de beta-versie van DICAPLAN beschikbaar voor de gebruikersgroep. Nadere informatie volgt.