Skip to main content

Bespreken van uitkomstinformatie in de spreekkamer voegt waarde toe

Bespreken van uitkomstinformatie in de spreekkamer voegt waarde toe

De rol van data in de spreekkamer wordt door zorgverleners en patiënten als waardevol ervaren en zou niet alleen gebruikt moeten worden om te informeren, maar ook om samen keuzes te maken over het te volgen behandeltraject. Dit zijn de eerste conclusies uit de pilot Samen Vooruitkijken, waarvoor het Zorginstituut een subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ heeft toegekend. Het project is een samenwerking tussen DICA, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), MRDM en zorgverleners en patiënten uit negen deelnemende ziekenhuizen.

Binnen het project Samen Vooruitkijken is het Codman dashboard aangepast zodat zorgverleners het kunnen gebruiken voor het gesprek in de spreekkamer. Het dashboard presenteert informatie voor patiënten die een operatie voor endeldarmkanker moeten ondergaan, en geeft inzage in voor de patiënt relevante uitkomsten zoals complicaties en kwaliteit van leven. Hiervoor wordt data uit de darmkanker registratie gebruikt (DCRA). Door het invoeren van persoonlijke kenmerken van de patiënt, worden uitkomsten getoond van vergelijkbare patiënten die eerder zijn behandeld (‘patiënten-zoals-ik). Dit geeft een beter beeld over het verloop van een behandeling en is gericht aansluiting op de persoonlijke situatie van de patiënt.

Meer doen met data uit kwaliteitsregistraties

“DICA maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk voor meer dan 20 aandoeningen. Informatie uit de DICA-kwaliteitsregistraties wordt door zorgverleners in het hele land gebruikt om te leren en te verbeteren. Wij willen deze informatie ook naar de patiënt brengen zodat zij samen met de arts en verpleegkundige betere keuzes kunnen maken over het behandeltraject”, aldus Mirthe Groothuis, projectcoördinator van ‘Samen Vooruitkijken’.   

“Zorgverleners willen echt met data aan de slag. Ze vinden het belangrijk om patiënten zo volledig mogelijk te informeren en willen samen met de patiënt tot de beste behandelkeuze komen”, aldus Groothuis. “Deze pilot laat zien hoe we daar kunnen komen en geeft zicht op waar we mee aan de slag moeten. Zo zit bijvoorbeeld de keuze om niet te behandelen nog onvoldoende in de verzamelde data. Of bijvoorbeeld de reden van een keuze.”

PROMs relevant in de spreekkamer

Patiënt Reported Outcomes Measures (PROMs) zijn vragenlijsten die het perspectief van de patiënt meten en ingaan op hoe de patiënt zijn of haar kwaliteit van leven ervaart. Het dashboard gebruikt deze informatie en toont hoe patiënten na een behandeling hun gezondheid scoren bijvoorbeeld op het gebied van bijvoorbeeld sociaal en seksueel functioneren, zaken die voor iedereen in het dagelijks leven belangrijk zijn. Talsma (chirurg in Deventer ziekenhuis): “De PROMs-uitkomsten openen het gesprek over kwaliteit van leven en hoe patiënten dat kunnen ervaren. Door de PROMs-uitkomsten te bespreken, gaat het gesprek niet alleen over het behandelproces en door medici gerapporteerde uitkomstmaten maar juist over datgene wat belangrijk is voor de patiënt. Daarmee lenen PROMs-uitkomsten zich bijzonder goed voor het gebruik in de spreekkamer.”

Gesprek met collega’s

Een van de meest opvallende observaties uit de pilot is dat het dashboard niet alleen het gesprek in de spreekkamer ondersteunt, maar ook het gesprek tussen collega’s onderling. “Deelnemende zorginstellingen geven in de evaluatie aan dat het dashboard het gesprek heeft geopend over informatievoorziening naar patiënten: wie vertelt wat wanneer? Voor het goed inrichten van Samen beslissen is dit gesprek tussen collega’s essentieel – dat vergt organisatie en afstemming in het ziekenhuis.”

Vervolg pilot

Het primaire doel van de pilot was om te leren hoe zorgverleners en patiënten het gebruik van data in de spreekkamer ervaren. En om zicht te krijgen hoe wij als DICA, in samenwerking met onze partners, ervoor kunnen zorgen dat de informatie uit onze kwaliteitsregistraties begrijpelijk en toegankelijk is voor zowel patiënt als zorgverlener.

Deze pilot laat zien dat we op de goede weg zitten maar ook dat er nog veel kansen liggen om het gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer te vergroten. Samen hebben we waardevolle inzichten opgehaald over wat wel en wat nog niet werkt in de praktijk. Als DICA nemen we deze lessen mee en delen we de opgedane lessen graag met landelijke programma’s en initiatieven.”

Op deze pagina vindt u meer informatie over 'Codman Patients' en de geleerde lessen uit het project 'Samen Vooruitkijken'.