Skip to main content

Publicatie in Annals of Surgery

Het percentage laparoscopische maagresecties in Nederland is tussen 2011 en 2015 gestegen van 4% naar 53%. Er bestaat echter nog geen sluitend bewijs dat laparoscopische maagresecties vergelijkbare uitkomsten hebben als open maagresecties.

Om uit te zoeken of de introductie van laparoscopische maagresecties veilig zijn verlopen in Nederland is er recent een onderzoek verricht met data van de DUCA (Brenkman et al. Ann Surg 2017). Uit een dataset van bijna 1700 patiënten werden middels propensity score matching de postoperatieve uitkomsten van laparoscopische maagresecties vergeleken met open maagresecties. Er bleek geen verschil in complicaties en vroege oncologische uitkomsten tussen de groepen. Laparoscopische resectie resulteerde echter in minder wondinfecties en een kortere opnameduur van 2 dagen.

De onderzoekers concluderen op basis van deze resultaten dat laparoscopische maagresecties veilig zijn geïntroduceerd in Nederland. Momenteel lopen in Nederland twee gerandomiseerde studies (LOGICA en STOMACH), waaruit zal blijken of een laparoscopische resectie voordelen biedt boven open maagresecties. 

Lees het volledige artikel in Annals of Surgery (ENG).