Skip to main content

Workshop PROMs door DICA

Op vrijdag 27 oktober faciliteert DICA een workshop PROMs op de AIOS upgrade 2017.

De Jonge Specialist organiseert samen met de LAD, Federatie Medisch Specialisten en VvAA deze landelijke AIOS dag. Dit jaar is het thema Value Based Healthcare (VBHC). Tijdens deze dag komen verschillende aspecten van VBHC aan bod. Zo zijn er naast plenaire sessies ook vier workshoprondes. In deze workshopsrondes zijn er meerdere workshops waarin verschillende aspecten van VBHC verder worden uitgediept. Daarnaast zijn er workshops die alle niet-medische competenties omvatten, zoals werken in dienstverband of vrij beroep als toekomstig medisch specialist, geldstromen binnen de gezondheidszorg en medisch leiderschap.

In de workshop 'PROMs en kwaliteit van zorg' kunnen jonge artsen op interactieve wijze kennis maken met de toegevoegde waarde van Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Wat kunnen deze uitkomsten jou vertellen? Welke informatie ontbreekt over de patiënt? Gedurende de deelsessie wordt toegelicht hoe PROMs worden opgezet en hoe zij een belangrijke schakel vormen voor Value Based Healthcare.

Alle arts-assistenten zijn welkom op de AIOS Upgrade. Voor zowel jongste tot oudstejaars is er een passend programma.