Skip to main content
NBCA

FAIR

 

- For English see below -

Wat is FAIR data?

Fair staat voor findable, accessible, interoperable en reusable. Dit zijn principes voor het vinden en hergebruiken van data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. FAIR-datasets voldoen aan deze principes en bieden een richtlijn voor het optimaliseren en borgen van een dataset.

FAIR bij DICA

Momenteel zijn er twee DICA-datasets binnen de radiotherapie FAIR gemaakt: de Colon-Rectale Radiotherapie registratie (DCRA-R) en de Borstkanker Radiotherapie registratie (NBCA-R). Deze datasets zijn FAIR gemaakt in samenwerking met de NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapeutische Oncologie). Met onderzoek op de verzamelde data in deze registraties kan de kwaliteit van zorg verder worden verbeterd, bijvoorbeeld voor onderzoek naar de langetermijneffecten van bestraling.

Wetenschappelijk onderzoek

In het kader van deze projecten zijn het DICA protocol en DICA regelement voor het uitleveren van data voor wetenschappelijk onderzoek vertaald naar het Engels. 

DICA Protocol en DICA-reglement kunt u hier vinden. 

Ambities en doorontwikkeling

Naar verwachting zullen in de toekomst meer registraties FAIR gemaakt worden om zo in te zetten op herbruikbaarheid van de DICA datasets en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten?

Nieuwsartikel "FAIR implementatie en minder registratielast voor radiotherapeutische kwaliteitsregistraties DICA"

 

ENGLISH TEKST

What is FAIR data?

FAIR is an acronym for findable, accessible, interoperable and reusable. These principles are created to improve findability and reusability of data for scientific research and they give guidance in optimizing and secure a dataset.

FAIR at DICA

At this moment, two DICA-datasets within the radiotherapy domain have been made FAIR: the Colon-Rectal Radiotherapy registry (DCRA-R) and the Breastcancer radiotherapy registry (NBCA-R). These sets have been made FAIR in collaboration with the NVRO (the Dutch Society for Radiotherapeutical Oncology). Research with the collected data in these registries can improve the quality of healthcare, by for example executing research on the long term effects of radiation therapy.

Scientific research

In the context of these projects; the DICA protocol and DICA regulations for delivering data for scientific research have been translated to English.

The DICA protocol and DICA licence can be found here.

Ambitions and further development

It is expected that there will be more clinical registries that comply to the FAIR guidelines to  make the DICA sets reusable and to stimulate scientific research.