Skip to main content
NABON Breast Cancer Audit

NBCA

Over de registratie 

 • Ruim 137.768 patiënten met borstkanker staan geregistreerd in de NBCA sinds 2011. Hiervan is 86,1% gediagnosticeerd met een invasief mammacarcinoom en 13,9% met een ductaal carcinoma in situ (DCIS).
 • Het percentage patiënten met een irradicale resectie (nog tumorweefsel in de borst) na een borstsparende operatie (zonder voorbehandeling) is sinds 2011 teruggelopen van 5,5% tot 2,8%.
 • Het percentage patiënten dat na operatie voor invasief borstkanker zonder metastasen op afstand een borstcontour heeft behouden, is sinds 2011 gestegen van 63% tot 75,8%.

Meer informatie: 

NBCA staat voor NABON Breast Cancer Audit. Deze audit registreert de verrichte borstkankerdiagnostiek en –behandelingen en de resultaten hiervan. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van collegae doordat eigen resultaten worden gespiegeld aan het landelijk gemiddelde. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De NBCA-registratie is een initiatief van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) met gemandateerde leden van alle beroepsverenigingen betrokken bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker. Het betreft borstkankerchirurgen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, internist-oncologen en plastisch chirurgen. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen betrokken.

In 2011 startten we met het verzamelen van gedetailleerde gegevens over de borstkankerzorg in Nederland. Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen zelf gegevens in te voeren in de NBCA via de webbased invoermodule van DICA of de data in te laten voeren door medewerkers van de NKR. Het doel is om in de nabije toekomst de gegevens voor NBCA te verzamelen in een registratiesysteem. Vanuit dit systeem voorzien we zowel de NBCA als de NKR van data. In beide gevallen vindt er (kruiselings) dataverificatie plaats.

Patiëntfeedback

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg, is er toenemende behoefte om het patiëntenperspectief mee te nemen. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs en PREMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie en -verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Ziekenhuizen meten al regelmatig patiëntmetingen als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld via een patientportal of EPD. DICA kan als aanvulling hierop de resultaten op landelijk niveau benchmarken en terugkoppelen via MijnDICA. Omdat deze informatie verzameld wordt als onderdeel van een aantal bestaande klinische registraties bij dezelfde patiëntengroepen, kan DICA een koppeling maken van klinische en patientfeedback gegevens. Hierdoor ontstaat waardevolle informatie in de rapportages op MijnDICA. Bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bij patiënten in verschillende ziektestadia wordt onderzocht en de effectiviteit van verschillende behandelingen wordt vergeleken.

In juni 2016 is de pilot van de NBCA patientfeedback registratie van start gegaan. Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de NBCA kunnen deelnemen aan de pilot.

Meer informatie over de pilot vindt u onder Documenten.

Praktische informatie

De NBCA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.

In- en exclusiecriteria NBCA en NBCA-R

Inclusie

Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden:

 • DCIS
 • Invasief carcinoom
 • Ziekte van Paget
 • Inflammatoir carcinoom
 • Alle tumorstadia inclusief metastasen op afstand

Exclusie

 • LCIS
 • Recidief mammacarcinoom
 • Phyllodes tumoren
 • Niet chirurgisch behandelde patiënt 

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  

Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk. 

Codman Dashboard


In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de NBCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmarkinformatie). Terugkoppeling vindt plaats via Codman Indicatoren, Codman Beschrijvingen en Codman Exploratief. Alle gegevens worden wekelijks geüpdatet. Lees hier meer over het Codman Dashboard.