Skip to main content
Jaarrapportage 2018

Voorwoord

Voorwoord


Van het bestuur
In de tien jaar na de start van onze eerste kwaliteitsregistratie hebben we meer bereikt dan wat we toen voor mogelijk hielden. Natuurlijk was het ons uitgangspunt dat ons werk van invloed zou zijn op de aandacht voor kwaliteit en verbetering van behandeluitkomsten. Maar dat het effect zo ver zou reiken als nu het geval is, hebben we niet kunnen voorzien. Betrouwbare kwaliteitsdata die de medisch specialist in staat stelt zichzelf te verbeteren, begint steeds meer een vaste plek te krijgen in de zorg.

Verder kijken
De oprichting van DICA was primair een reactie op het verantwoordingscircuit dat rondom de zorg werd opgetuigd. Inmiddels heeft DICA het niveau bereikt waarop het een actieve en structurele bijdrage levert aan verbetering van kwaliteit van zorg. Dit is zeker een reden tot tevredenheid, maar geen reden om achterover te leunen. We zijn er nog niet. Het is van groot belang de registratielast terug te dringen door kritische evaluatie van de omvang van datasets, het synchroniseren en modulair opbouwen van datasets en het realiseren van automatische koppelingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat terug geleverde informatie waardevol is en daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft voor zowel de zorgverlener als de bestuurder. Er is in 2018 dan ook ruim aandacht voor de (door)ontwikkeling van de interactieve dashboards. Kortom, er is dynamiek, en de toenemende aandacht voor PROMs draagt hieraan bij.

Focus op de patiënt
De ultieme uitdaging ligt deels nog voor ons: de beschikbare data ontsluiten voor overleg met de patiënt in de spreekkamer: Shared decision making. Dit is beslist al in ontwikkeling, maar er is veel ruimte voor versterking hiervan. Slagen we erin om die te bewerkstelligen, dan gaat dit ervoor zorgen dat de continue verbeterimpuls niet meer weg te denken is in de medisch-specialistische zorg. De patiënt kan dan op goede inhoudelijke gronden een afweging maken uit de voor hem beschikbare behandelopties. Hij of zij kan dan op basis van real life data een behandelbeslissing nemen die het best past bij zijn individuele situatie.

In plaats van achterover te leunen, zullen we de komende jaren benutten om datgene wat er nu is opgebouwd nog meer van betekenis te laten zijn voor kwaliteitsverbetering in de zorg en vergroting van de rol van de patiënt in zijn of haar behandeltraject.

Eric-Hans Eddes
Directeur Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)