Skip to main content
Jaarrapportage 2018

DGEA

Kwaliteit van coloscopieën

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Maag-, Darm- en Leverartsen is in het begin van 2016 de Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit (DGEA) gestart. De landelijke kwaliteitsregistratie voor coloscopieën is uniek in zijn soort door dataregistratie aan de bron. Een directe koppeling tussen het endoscopiesysteem en de dataverwerker zorgt ervoor dat er geen sprake is van enige registratielast.

Aangesloten centra
Inmiddels zijn door 51 verschillende zorginstellingen gegevens over ruim 270.000 coloscopieën geregistreerd. De verwachting is dat het aantal deelnemende centra het komende jaar weer verder oploopt. Een tiental zorginstellingen bevindt zich momenteel nog in de testfase, voordat ze zich uiteindelijk volledig kunnen aansluiten bij de registratie.

Indicatie coloscopie
In de DGEA worden patiëntgegevens, zoals ASA-score, en gegevens over de coloscopie, bijvoorbeeld de indicatie, vastgelegd. Het totaal aantal geregistreerde coloscopieën neemt jaarlijks toe [figuur 1]. De indicaties waarvoor de meeste coloscopieën zijn geregistreerd, zijn ‘symptomen’ en een coloscopie in het kader van het nationaal bevolkingsonderzoek darmkanker. De indicatie symptomen omvat patiënten die een coloscopie ondergaan in verband met rectaal bloedverlies, buikklachten, veranderd defecatiepatroon of chronische diarree.

Kwaliteitsindicatoren
Daarnaast worden in de DGEA verscheidene variabelen per endoscopist gemonitord. De adenoom detectie ratio (ADR) en coecum intubatie ratio (CIR) zijn internationaal de meest geaccepteerde en toegepaste kwaliteitsindicatoren voor coloscopieën.1,2  Drempelwaarden voor deze indicatoren zijn nog niet vastgesteld, omdat de specifieke indicatie voor de coloscopie en patiëntkenmerken een belangrijke invloed hebben op de verwachte uitkomsten.1,2 In de toekomst kan data uit de DGEA in de ontwikkeling van deze drempelwaarden mogelijk een belangrijke bijdrage leveren.

Figuur 1: Totaal aantal geregistreerde coloscopieën per indicatie per jaar

Basistabel DGEA

Referenties

  1. Bronzwaer, MES, Depla, ACTM, Lelyveld van N, Spanier, BWM, Oosterhout, YH, Leerdam van, ME, Spaander, MCW, Dekker, E, on behalf of the Dutch Colonoscopy Quality Assurance working group. Quality assurance of colonoscopy within the Dutch national colorectal cancer screening program. Gastrointestinal Endoscopy 2019; 89(1):1-13.
  2. Rees CJ, Bevan R, Zimmermann-Fraedrich K, Rutter, MD, Rex, D, Dekker, E, Ponchon, T, Bretthauer, M, Regula, J, Saunders, B, et al. Expert opinions and scientific evidence for colonoscopy key performance indicators. Gut 2016;65:2045-60.