Skip to main content
Jaarrapportage 2018

DAPA

Helaas moest de wetenschappelijke commissie van de DAPA concluderen dat deze registratie niet succesvol verliep. Het bleek, ondanks herhaald aansporen, dat een minderheid van de ziekenhuizen structureel registreerde. Een mogelijke reden is dat in deze registratie de meeste patiënten een conservatieve behandeling kregen. Het succes van een conservatieve behandeling kan alleen worden gemeten door middel van PROMs. Deze PROMs werden door patiënten nauwelijks ingevuld (<3%) en de commissie zag voor de korte termijn daar geen oplossing voor om dit te verbeteren. Hierdoor had deze registratie helaas geen bestaansrecht meer. Het perspectief is wel dat de andere zaken die we wilden meten, zoals het aantal patiënten die looptherapie heeft gehad en de aantallen verrichtingen op een andere wijze verkregen kunnen worden. Samen met het Zorginstituut Nederland wordt hier nu onderzoek naar gedaan.