Skip to main content

Herijking van de registratie

De Dutch Spine Surgical Registry (DSSR), ook wel bekend als de Wervelkolomregistratie, wordt mede vormgegeven door een afvaardiging van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie. Sinds 2014 wordt binnen de registratie de kwaliteit van operatieve zorg bij patiënten met een wervelkolomaandoening geregistreerd. In 2017 heeft een herijking van de registratie plaatsgevonden. Hierbij is de nadruk gelegd op de indicatoren voor de Transparantiekalender die door beide verenigingen als zinnig worden ervaren. Samen met Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland is tot een vernieuwde set indicatoren voor 2018 gekomen.

Registratielastvermindering
De registratie bevatte oorspronkelijk 7 deelregistraties, te weten lage wervelkolom geïnstrumenteerd, lage wervelkolom ongeïnstrumenteerd, cervicale wervelkolom, deformiteiten, trauma/fractuur, infectie en spinale metastase. In registratiejaar 2018 zet de wetenschappelijke commissie in op twee deelregistraties: geïnstrumenteerde en ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie. Het aantal uitgevraagde items is drastisch teruggebracht. Deze keuze is gemaakt om de registratielast te verminderen.

Beperkte set indicatoren
Voor registratiejaar 2018 is ook het aantal indicatoren verminderd naar 7 indicatoren [tabel 1]. Drie indicatoren evalueren het aantal heroperaties binnen 30 dagen, de complicaties en de PROMs (ODI, NRS en EQ5D) gecorrigeerd voor casemix (BMI, geslacht, leeftijd, ASA-score). Verder wordt de aanwezigheid van een multidisciplinair zorgteam, een pijnpoli en deelname aan en volledigheid van de registratie geëvalueerd. De 7 indicatoren worden voor beide deelregistraties uitgevraagd: eenmaal ten aanzien van geïnstrumenteerde lumbale wervelkolomchirurgie en eenmaal ten aanzien van ongeïnstrumenteerde lumbale wervelkolomchirurgie. Voor 2019 wordt ingezet op de doorontwikkeling van de DSSR.

Basistabel DSSR

Indicatorentabel DSSR