Skip to main content

Complicaties van endoscopieën

De Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE) is een registratie waarin alle complicaties van alle endoscopieën in Nederland worden vastgelegd. Er zijn tot op heden veel verschillende manieren van registreren van endoscopische complicaties geweest. Het gebrek aan standaardisatie van het registreren zorgt voor ruis bij de interpretatie van de resultaten.1 De multidisciplinaire wetenschappelijke commissie van de DRCE zet met de DRCE de eerste stappen naar een uniforme complicatieregistratie.

Toepassingen DRCE
Met de DRCE wordt inzicht in het aantal en de ernst van de complicaties van verschillende endoscopische procedures verkregen en teruggekoppeld aan de deelnemende centra [figuur 1]. Dit maakt adequate en actuele voorlichting over de kans op complicaties, eventueel gespecificeerd voor verschillende risicogroepen, van verschillende endoscopische procedures mogelijk. Bovendien faciliteert de DRCE een lokale complicatiebespreking, door automatisch alle essentiële informatie van een complicatie voor het ziekenhuis in een overzichtelijke lijst te zetten.

Benchmark
Het benchmarken van de complicaties zal in de loop van 2018 worden ontwikkeld. Hierdoor kan een centrum gericht verbetertrajecten starten. Vervolgens zal er ook, in samenspraak met deskundigen, naar casemixfactoren gekeken worden waarvoor mogelijk gecorrigeerd zou moeten worden.

Ontwikkeling registratie
De regie en het toezicht op de registratie ligt bij de multidisciplinaire wetenschappelijke commissie. De wetenschappelijk commissie blijft zich inzetten om een goede balans te vinden tussen een betekenisvolle complicatieregistratie en lage registratielast. De ontwikkeling tot een volwaardige complicatieregistratie is een dynamisch proces en de commissie bouwt hier dan ook graag aan verder samen met eenieder die hieraan wil bijdragen.